Actieplan diversiteit

Werkgeversorganisaties slaan handen in elkaar voor meer diversiteit op de werkvloer

LOGOS-FINAL-02

Diversiteit in de onderneming. Hoe pak ik dat aan? De interprofessionele en regionale werkgeversorganisaties slaan de handen in elkaar.

Samen streven we naar een billijke maatschappij waar elke persoon met de nodige vaardigheden, kennis en talenten een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt. De groeiende krapte op de arbeidsmarkt is het momentum om kansengroepen sterker te verankeren binnen de arbeidsmarkt. Discriminatie bestaat, dat willen we niet ontkennen, maar wij geloven dat een positieve aanpak het verschil kan maken. Daarom hebben we als werkgeversorganisaties beslist de krachten te bundelen. Met ons actieplan voor meer diversiteit in de onderneming willen we ondernemingen bewust maken van de meerwaarde van diversiteit. Hen sensibiliseren en informeren om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Het uitgangspunt hierbij is vertrouwen. Wij vragen van de overheid, de belangenorganisaties en de verschillende instellingen om ditzelfde uitgangspunt te hanteren en in dezelfde logica mee te stappen. In een eerste fase verzamelen we good practices, die we naar een breed publiek communiceren om werkgevers te informeren en te sensibiliseren, maar vooral te inspireren. Nu lijkt het wel alsof er niets gebeurt, terwijl al heel veel bedrijven diversiteit uitdragen.

In latere fasen zetten we in op het uitbouwen van expertise (met een toolbox, partnerships met middenveldorganisaties, etc.). Wij vragen ook een grotere bij de monitoring van en het onderzoek rond diversiteit. Ook hier dient de sterkte van partnerschappen onderstreept te worden. De werkgeversorganisaties zijn vragende partij voor meer betrokkenheid in en samenwerking met instellingen die diversiteit promoten, zoals Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dit zorgt voor een werkelijke kruisbestuiving. Als kers op de taart willen de werkgeversorganisaties een meldpunt opzetten waar werkgevers met al hun vragen terechtkunnen.

Klik hier voor meer info over het actieplan

Zie hier voorbeelden van good practices in de ondernemingen :

Elke maand wordt deze lijst aangevuld met nieuwe voorbeelden !

50s@work
Tuinbouwbedrijven
BNP Paribas
Damhert - gezondevoedingsbedrijf
Entreprises citoyennes (maatschappelijk betrokken onderneming)
DUO for a JOB
Europese Week voor de Tewerkstelling van Personen met een Handicap
DiversiCom - werkzoekenden met een handicap
Keolis - Transporteur
BESIX - Bouwwerkzaamheden
CAW - Centrum Algemeen Welzijnswerk
Vanhellemont - Fruitbedrijf
De Ster - Kindercrèche
Verwater tank and industrial services - Dienstverleningsbedrijf (petrochemie)
C du Belge - Suikerbakkerij
UVC Brugmann - Ziekenhuis
ODTH First class logistics - Logistiek
Tower Automotive - Automobielsector
Daoust NV - HR oplossingen
Beirinckx - Fruitbedrijf
Goddeeris - Industrial piping
La Ressourcerie - Kringloopwinkel
KOCA - Orthopedagogisch centrum

Zet u zelf in op het vlak van diversiteit? Wij zijn op zoek naar uw ervaringen! Of werd u zelf geïnspireerd door een onderneming?

Laat het ons dan weten info@unisoc.be.

Toolbox non-discriminatie & diversiteit

LOGO-FB-OMSLAG2-03