Economische indicatoren

 

Economische indicatoren social profit tussen 2005 en 2014

Uit onderstaande grafieken blijkt dat de output van de socialprofitsectoren (Nace 86-93) in 2014 oploopt tot 52,826 miljard euro, waarvan 22,907 miljard euro aan intermediair verbruik en 29,919 miljard aan toegevoegde waarde.

Het socialprofitaandeel van deze economische indicatoren in de totale Belgische economie voor het jaar 2014 bedraagt respectievelijk:

 • Output: 6,36 %
 • Intermediair verbruik: 4,85 %
 • Bruto toegevoegde waarde: 8,35 %
 • Begrippen

  De Nationale Rekeningen omvatten verschillende begrippen en variabelen om het economisch belang op sectoraal en/of geografisch niveau te meten en te vergelijken.

  • De productie (P.1) stemt overeen met de verkoopwaarde van zelf geproduceerde goederen en diensten. Het betreft de bedrijfsopbrengsten, waartoe de omzet behoort en waarop enkele correcties worden toegepast (zoals aankoopwaarde van doorverkochte handelsgoederen aftrekken van de omzet).
  • Het intermediair verbruik (P.2) omvat alle aankopen van grondstoffen en hulpmiddelen (behalve handelsgoederen) die nodig zijn om de eigen productie (P.1) te realiseren. Dit omvat interessante informatie over economische transacties en interdependenties op sectoraal niveau .
  • De bruto toegevoegde waarde (B1.g) is gelijk aan de productie (P.1) min het intermediair verbruik van goederen en diensten (P.2). De toegevoegde waarde is gekoppeld aan de vergoeding van de productiefactoren (loonkosten, afschrijvingen en exploitatieresultaten). Deze variabele wordt het meest gebruikt voor het maken van sectorale en/of geografische vergelijkingen.

  De jaarlijkse evoluties van bovenstaande begrippen en variabelen kunnen uitgedrukt worden in ‘waarde’ (d.w.z. in lopende prijzen of m.a.w. nominale evolutie) of in ‘volume’ (in kettingeuro's) of, m.a.w., reële evolutie.

 • Evolutie van economische indicatoren van de socialprofitsector tussen 2005-2014 in BelgiĆ« in lopende prijzen

 • Evolutie van economische indicatoren "socialprofit VS totale economie" tussen 2005 en 2014
  EconINL

   

  Dit grafiek vergelijkt de evolutie van deze economische indicatoren in België tussen 2005 en 2014, enerzijds voor de socialprofitsector en anderzijds voor de totale economie. Deze analyse is gebaseerd op gegevens van de Nationale Bank in lopende prijzen.

  Interessant feit: voor de periode tussen 2005 en 2014 was de globale evolutie van deze economische indicatoren sterker in de sector van de gezondheidszorg dan in de rest van de economie.