Economische indicatoren

 

Economische indicatoren social profit

Uit onderstaande grafieken blijkt dat de output van de socialprofitsectoren (Nace 86-93) in 2019 oploopt tot 61,601 miljard euro, waarvan 28,184 miljard euro aan intermediair verbruik en 33,418 miljard aan toegevoegde waarde. De beloning van werknemers bedraagt 26,816 miljard euro.

Het socialprofitaandeel van deze economische indicatoren in de totale Belgische economie voor het jaar 2019 bedraagt respectievelijk:

 • Output: 6,32%
 • Intermediair verbruik: 5,14%
 • Bruto toegevoegde waarde: 7,83%
 • Beloning van werknemers: 11,43%
 • Begrippen

  De Nationale Rekeningen omvatten verschillende begrippen en variabelen om het economisch belang op sectoraal en/of geografisch niveau te meten en te vergelijken.

  • De productie (P.1) stemt overeen met de verkoopwaarde van zelf geproduceerde goederen en diensten. Het betreft de bedrijfsopbrengsten, waartoe de omzet behoort en waarop enkele correcties worden toegepast (zoals aankoopwaarde van doorverkochte handelsgoederen aftrekken van de omzet).
  • Het intermediair verbruik (P.2) omvat alle aankopen van grondstoffen en hulpmiddelen (behalve handelsgoederen) die nodig zijn om de eigen productie (P.1) te realiseren. Dit omvat interessante informatie over economische transacties en interdependenties op sectoraal niveau .
  • De bruto toegevoegde waarde (B1.g) is gelijk aan de productie (P.1) min het intermediair verbruik van goederen en diensten (P.2). De toegevoegde waarde is gekoppeld aan de vergoeding van de productiefactoren (loonkosten, afschrijvingen en exploitatieresultaten). Deze variabele wordt het meest gebruikt voor het maken van sectorale en/of geografische vergelijkingen.
  • De beloning van werknemers (D.1) wordt gedefinieerd als de totale beloning in geld of in aard die door werkgevers aan hun werknemers wordt betaald als beloning voor werk dat dezen tijdens de referentieperiode van de rekeningen hebben verricht.

  De jaarlijkse evoluties van bovenstaande begrippen en variabelen kunnen uitgedrukt worden in ‘waarde’ (d.w.z. in lopende prijzen of m.a.w. nominale evolutie) of in ‘volume’ (in kettingeuro's) of, m.a.w., reële evolutie.

 • Evolutie van economische indicatoren van de socialprofitsector in BelgiĆ« in lopende prijzen

 • Evolutie van economische indicatoren "socialprofit VS totale economie"
  NL 18 Indicateur Evo

   

  Dit grafiek vergelijkt de evolutie van deze economische indicatoren in België tussen 2005 en 2015, enerzijds voor de socialprofitsector en anderzijds voor de totale economie. Deze analyse is gebaseerd op gegevens van de Nationale Bank in lopende prijzen.

  Interessant feit: voor de periode tussen 2005 en 2015 was de globale evolutie van deze economische indicatoren sterker in de sector van de gezondheidszorg dan in de rest van de economie.