Social profit, onze sector


Ga naar...

 

De diensten

De diensten die de social profit aanbiedt, maken integraal deel uit van het leven van éénieder. Ouders die hun kind naar de kinderopvang brengen of naar school, kinderen die hun hulpbehoevende ouders toevertrouwen aan de zorgen van de thuiszorgdiensten, de thuisverpleging of van een rust- en verzorgingstehuis, donoren van bloed, cultuurliefhebbers die graag een museum bezoeken of deelnemen aan een activiteit in de schoot van een cultureel centrum of theater, leden van jeugd- of sportverenigingen, elk van ons telkens we een bezoek brengen aan een ziekenhuis, … Al deze personen maken gebruik van de diensten die de social profit ter beschikking stelt.

De social profit biedt diensten aan in de sector van de ziekenhuizen, de gezondheidsinrichtingen en –diensten, de diensten voor gezins- en bejaardenzorg, de opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en –diensten (in het kader van gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg), de maatwerkwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen), de socioculturele sector, het onderwijs en de sociale sector.

Het grote publiek zal de social profit zonder twijfel beter kennen onder de benaming “non profit”. Unisoc geeft er de voorkeur aan te spreken over social profit, een notie die de essentie van het ondernemen in de social profit perfect samenvat. Een woordje toelichting …

 

Ondernemers voor mensen, met mensen

Zoals alle ondernemers, streven ondernemers in de social profit naar een efficiënt, professioneel, innovatief en gezond beheer van hun onderneming. Een socialprofitondernemer voegt daar echter nog een extra dimensie aan toe …

Kenmerkend aan de dienstverlening van de social profit is dat de hij deze diensten ter beschikking stelt in functie van de noden van de gebruikers en niet in functie van de financiële draagkracht van de gebruikers. Om dit te kunnen doen, financiert hij zijn werkingskosten ten dele met andere middelen dan door de verkoop tegen een prijs. We denken aan overheidssubsidies, giften, persoonlijke bijdragen, …. Ook de inzet van duizenden vrijwilligers in onze sectoren is van onschatbare waarde. Bovendien keert een ondernemer uit de social profit de eventuele winsten niet uit, maar herinvesteert ze in het doel. Dit verklaart het “non-profit” kenmerk dat dus niet refereert naar het ontbreken van winsten maar wel naar het niet-uitkeren ervan onder aandeelhouders zoals van toepassing in de commerciële sector.

 

Profit of social profit?

Stelt zich de vraag waarom een dienst ter beschikking gesteld wordt door een socialprofitondernemer, veeleer dan door een “klassieke” commerciële of nog profitondernemer?

Eerst en vooral zijn de diensten die onze sectoren ter beschikking stellen diensten die –soms letterlijk– van levensbelang zijn voor de gezondheid, het welzijn en het algemeen welbevinden van de mensen. Het gaat met andere woorden over diensten die in een welvaartsstaat zonder onderscheid toegankelijk moeten zijn voor éénieder. Dit verantwoordt de solidaire financiële bijdrage van de samenleving in het ter beschikking stellen van deze diensten.

Daarnaast is er de vaststelling dat een simpele toepassing van de markmechanismen op de diensten aangeboden door onze sectoren niet naar behoren werkt en niet leidt tot een evenwicht tussen vraag en aanbod tegen een juiste prijs (Mechanism design theory van Hurwicz, Maskin en Myerson). Het spel van vraag en aanbod in onze sectoren ongemoeid zijn gang laten gaan, zou de prijzen de hoogte injagen en een grote groep personen van het aanbod uitsluiten of bepaalde diensten zouden niet meer aangeboden worden omdat ze niet genoeg opbrengen. Het socialprofitmodel brengt soulaas: het houdt perfect het midden tussen de economische wetmatigheden en de concrete noden inzake gezondheid, welzijn en welbevinden.

Socialprofitondernemingen mogen dan al (deels) gefinancierd zijn door solidaire bijdragen, het zou onjuist zijn hen simpelweg af te doen als ontvangers van overheidssubsidies: de social profit draagt immers bij tot de ontwikkeling van de economie, creëert jobs en rijkdom; Hij creëert, is een belangrijke factor voor  zingeving en sociale cohesie en vormt een bolwerk tegen de destabilisatiespeelt een belangrijke stabiliserende rol van in de maatschappij.

Lees meer over de economische meerwaarde van de social profit onder de rubriek 'cijfers'.