Partners in de socialprofitsector

Unisoc werkt nauw samen met de Vlaamse, Waalse en Brusselse socialprofitwerkgevers respectievelijk vertegenwoordigd door de Vereniging voor social profit ondernemingen (Verso) vzw, Unipso asbl en de Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen (BCSPO) vzw. Dankzij het samengaan van deze organisaties is er sprake van een ware kruisbestuiving die de slagkracht van de socialprofitwerkgevers en hun gewicht in de schaal van het sociaal-economisch overleg op alle beleidsniveaus vergroot.

 • VERSO : Vereniging voor social profit ondernemingen
 • UNIPSO
 • BRUXEO : Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen VZW

 Partners van de socialprofitsector

 • AnikoS : Arbeitgeberverband für den nicht-kommerziellen Sektor
 • SGI Europe : European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services

Interprofessionele sociale partners

Interprofessionele federale werkgeversorganisaties

 • VBO : Verbond van Belgische Ondernemingen
 • UNIZO : De unie van zelfstandige Ondernemers
 • UCM : Union des classes moyennes
 • FWA : Fédération Wallonne de l'Agriculture
 • De Boerenbond

Interprofessionele federale werknemersorganisaties

 • ACV : Algemeen Christelijk Vakverbond
 • ABVV : Algemeen Belgisch Vakverbond
 • ACLVB : Nationale Centrale der Liberale Vakbonden van België

De organisaties waarin Unisoc is vertegenwoordigd

 • NAR : Nationale Arbeidsraad
 • CRB : Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
 • HRPBW : Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • FSO : Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers

Sociale partners binnen het PC 337

 • LBC/NVK : Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderleden
 • CNE : Centrale nationale des employés
 • BBTK : Belgische vakbond voor bedienden, technici en kaders
 • SECTA : Syndicats des employés, techniciens et cadres
 • ACLVB : Nationale Centrale der Liberale Vakbonden van België

De leden van Unisoc

Klik hier om de ledenlijst van unisoc te bekijken.