Tax Shift

In de zomer van 2015 sloot de federale overheid een akkoord over een (para-) fiscale hervorming, beter bekend als de "Tax shift".

Deze pagina geeft een beeld van de vooruitgang die de socialprofitsector boekte in dit dossier. We geven hieronder de evolutie weer van de basis-werkgeversbijdragen voor de verschillende personeelscategorieën, maar eveneens van de structurele lastenverlaging. Een overzicht van de budgetten toegekend aan de social profit is eveneens beschikbaar.

Tot slot vindt u op deze pagina de simulatoren van Unisoc ter evaluatie van de impact van de tax shift voor een socialprofitwerkgever bij een gegeven salarisniveau.

Indien bepaalde begrippen onduidelijk zijn, nodigen wij u uit kennis te nemen van ons dossier over patronale lastenverlagingen en van ons thema gewijd aan de Tax shift.