Patronale lastenverlagingen

Beschrijving van het dossier

Zomer 2015. De federale regering bereikt een akkoord over een belangrijke (para)fiscale hervorming, beter gekend onder de noemer “tax shift”. Eén van de prioriteiten van deze tax shift is de versterking van het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen door middel van een lastenverlaging voor de werkgevers. Het voornaamste doel van deze lastenverlaging is de verlaging van de patronale RSZ-basisbijdrage (inclusief loonmatiging) tot 25% (in plaats van de huidige 32,40%).

De socialprofitwerkgevers zijn hierbij niet vergeten! Voor de social profit is, omwille van haar eigenheid, echter gekozen voor een andere vorm van lastenverlaging: deze richt zich hoofdzakelijk op het versterken van de structurele lastenverlaging en het injecteren van bijkomende middelen in de sociale Maribel.

De tax shift treedt in werking op één april 2016 en wordt tot en met 2020 geleidelijk uitgerold. De wetgevende en reglementaire teksten werden eind januari goedgekeurd door de Ministerraad. In april 2016 is de parlementaire behandeling begonnen.

Op onze website stellen we u een tool voor die toelaat om te berekenen wat de concrete financiële gevolgen van de tax shift voor een individueel loonniveau zijn. Deze tool, die rekening houdt met zowel de versterking van de structurele lastenverlaging als met de versterking van de sociale Maribel, vindt u op de pagina cijfers, subrubriek Tax shift. Deze tool is zowel beschikbaar voor arbeiders als voor bedienden. Ga steeds naar onze website als u de laatste versie van deze tool wilt gebruiken. Voor een optimaal gebruik van deze tool, raden wij u bovendien aan deze op uw computer te bewaren.

Indien u meer uitleg wenst over de algemene principes die van toepassing zijn op de lastenverlagingen, verwijzen wij onze leden graag naar ons DOSSIER Lastenverlagingen RSZ (onder de rubriek “Documenten”).