Bestuur

Unisoc vzw wordt aangestuurd door een raad van bestuur, die een vertegenwoordiging is van de leden. De onafhankelijke bestuurders zijn hierop een uitzondering.

De algemene ledenvergadering benoemt de raad voor 4 jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar. Voorzitter en vicevoorzitter wisselen van functie halverwege de mandaatperiode.

De raad van bestuur vergadert minstens 5 maal per jaar, maar veelal komt hij maandelijks bijeen. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en het bestuur van Unisoc en vertegenwoordigt deze tegenover derden. Hij staat o.a. in voor de ontwikkeling van visie, strategisch beleid en jaaractieplannen evenals voor het financieel beleid.

De voorzitter van unisoc zit de bestuursorganen voor en waakt samen met de vicevoorzitter over hun goede werking. Beiden zijn belast met het toezicht op en het bijstaan van de persoon belast met het dagelijks bestuur. Zij hebben ook specifieke verantwoordelijkheden op vlak van externe vertegenwoordiging van unisoc en communicatie.

Per 27 juni 2018 is de raad van bestuur van Unisoc als volgt samengesteld:

Peter Catry Rode Kruis Vlaanderen
Alain Cheniaux Onafhankelijke bestuurder
Jasmien Coenen Medisch-Sociale sector in dialoog
Margot Cloet Zorgnet-Icuro
Patrick De Bucquois Onafhankelijke bestuurder
Madeleen de Roo Vlaams Welzijnsverbond
Michel Degodenne Fédérations des Centrales de Services à Domicile
Elisabeth Degryse Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Francine Delmotte Fédération wallonne de services d'aide à domicile
Ann Demeulemeester Vereniging van Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
Carine Deneyer Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Francis Devisch Groep Maatwerk
Erwin Devriendt Solidariteit voor het Gezin
Michel Dupont Assocation Nationale des Communautés Educatives
Stéphane Emmanuelidis Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté
Alain Florquin Vlaamse Christelijke Mutualiteiten
Fabiola Frippiat Fédération des Initiatives Locales pour l'Enfance
Isabelle Gaspard Fédération des Institutions Médico-Sociales
Frédéric Hennaut Union Nationale des Mutualités Socialistes
Jannie Hespel Sovervlag
Veerle Huwé Sociare
Luc Jaminé SOM de federatie van Sociale Ondernemingen
Hilde Lemmens Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Pierre Malaise Confédération des Employeurs des Secteurs Sportif et Socio-Culturel
Brice Many Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile
Sofie Meerschaut Nationaal Verbond van Vlaamse Socialistische Ziekenfondsen
Jan Peers Onafhankelijke bestuurder
Christophe Ponkalo Arbeitgeberverband für den nicht-kommmerzeillen Sektor in der DG
Jean-Claude Praet Santhea
Pierre Smiets Union En Soins de Santé
Jean-Pierre Van Baelen Onafhankelijke bestuurder
Veerle Van Roey Zorgnet-Icuro
Dirk Vanstappen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Stéphane Vanoirbeck Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique
Debbie Verschueren Zorgnet-Icuro
Marc Xhrouet Santhea