Bestuur

Unisoc vzw wordt aangestuurd door een raad van bestuur, die een vertegenwoordiging is van de leden. De onafhankelijke bestuurders zijn hierop een uitzondering.

De algemene ledenvergadering benoemt de raad voor 4 jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar. Voorzitter en vicevoorzitter wisselen van functie halverwege de mandaatperiode.

De raad van bestuur vergadert minstens 5 maal per jaar, maar veelal komt hij maandelijks bijeen. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en het bestuur van Unisoc en vertegenwoordigt deze tegenover derden. Hij staat o.a. in voor de ontwikkeling van visie, strategisch beleid en jaaractieplannen evenals voor het financieel beleid.

De voorzitter van Unisoc zit de bestuursorganen voor en waakt samen met de vicevoorzitter over hun goede werking. Beiden zijn belast met het toezicht op en het bijstaan van de persoon belast met het dagelijks bestuur. Zij hebben ook specifieke verantwoordelijkheden op vlak van externe vertegenwoordiging van Unisoc en communicatie.

Per 21 december 2022 is de raad van bestuur van Unisoc als volgt samengesteld:

 

Stefaan Berteloot Zorggezind
Peter Catry Rode Kruis Vlaanderen
Sébastien Choquet Onafhankelijke bestuurder
Margot Cloet Onafhankelijke bestuurder
Stef De Cock Groep Maatwerk
Madeleen de Roo Vlaams Welzijnsverbond
Patrick De Bucquois Onafhankelijke bestuurder
Francine Delmotte Fédération wallonne de services d'aide à domicile
Déborah Dewulf Fédérations des Centrales de Services à Domicile
Stéphane Emmanuelidis Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapté
Marjorie Gobert Onafhankelijke bestuurder
Héléne Goossens Santhea
Benoît Hallet UNESSA (Union En Soins de Santé)
Jannie Hespel Sovervlag
Veerle Huwé Sociare
David Lefèbvre UNESSA (Union En Soins de Santé)
Bertrand Lejeune Medisch-Sociale sector in dialoog
Pierre Malaise Confédération des Employeurs des Secteurs Sportif et Socio-Culturel
Sofie Meerschaut Nationaal Verbond van Vlaamse Socialistische Ziekenfondsen
Christophe Ponkalo Arbeitgeberverband für den nicht-kommmerzeillen Sektor in der DG
Frédéric Possemiers Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Valérie Soleil Solidaris (UNMS)
Katia Raman Vlaamse Christelijke Mutualiteiten
Marleen Roesbeke SOM de federatie van Sociale Ondernemingen
Klaartje Theunis Zorgnet-Icuro
Hendrik Van Gansbeke Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Cécile Van Honste Fédération des Initiatives Locales pour l'Enfance
Veerle Van Roey Zorgnet-Icuro
Stéphane Vanoirbeck Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique
Dirk Vanstappen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Philippe Vekemans Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Gael Verzele Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile
Marc Xhrouet Santhea