Bestuur

Unisoc vzw wordt aangestuurd door een raad van bestuur, die een vertegenwoordiging is van de leden. De onafhankelijke bestuurders zijn hierop een uitzondering.

De algemene ledenvergadering benoemt de raad voor 4 jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar. Voorzitter en vicevoorzitter wisselen van functie halverwege de mandaatperiode.

De raad van bestuur vergadert minstens 5 maal per jaar, maar veelal komt hij maandelijks bijeen. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en het bestuur van Unisoc en vertegenwoordigt deze tegenover derden. Hij staat o.a. in voor de ontwikkeling van visie, strategisch beleid en jaaractieplannen evenals voor het financieel beleid.

De voorzitter van Unisoc zit de bestuursorganen voor en waakt samen met de vicevoorzitter over hun goede werking. Beiden zijn belast met het toezicht op en het bijstaan van de persoon belast met het dagelijks bestuur. Zij hebben ook specifieke verantwoordelijkheden op vlak van externe vertegenwoordiging van Unisoc en communicatie.

Per 20 Dedember 2023 is de raad van bestuur van Unisoc als volgt samengesteld:

 

Ronald Beernaert MID
Stefaan Berteloot Zorggezind
Peter Catry Rode Kruis Vlaanderen
Sébastien Choquet Santhea
Stef De Cock Groep Maatwerk
Madeleen de Roo  Vlaams Welzijnsverbond
Francine Delmotte Fédération wallonne de services d'aide à domicile
Philippe Devos UNESSA
Déborah Dewulf Fédérations des Centrales de Services à Domicile
Stéphane Emmanuelidis Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapté
Marjorie Gobert GIBBIS
Héléne Goossens Santhea
Jannie Hespel Sovervlag
David Lefèbvre UNESSA (Union En Soins de Santé)
Pierre Malaise Confédération des Employeurs des Secteurs Sportif et Socio-Culturel
Sofie Meerschaut Nationaal Verbond van Vlaamse Socialistische Ziekenfondsen
Kristien Musch Sociare
Christophe Ponkalo Arbeitgeberverband für den nicht-kommmerzeillen Sektor in der DG
Frédéric Possemiers Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Katia Raman Vlaamse Christelijke Mutualiteiten
Marleen Roesbeke SOM de federatie van Sociale Ondernemingen
Stefaan Samaey Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Sylvie Slangen Zorgnet-Icuro
Valérie Soleil Solidaris (UNMS)
Klaartje Theunis Administrateur indépendant
Hendrik Van Gansbeke Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Cécile Van Honste Fédération des Initiatives Locales pour l'Enfance
Veerle Van Roey Zorgnet-Icuro
Stéphane Vanoirbeck Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique
Philippe Vekemans Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Gael Verzele Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile
Marc Xhrouet Administrateur indépendant