Lidmaatschap bij Unisoc


Ga naar...

 

Waarom lid worden?

Unisoc ondersteunt haar leden op verschillende niveaus en met diverse tools, diensten en initiatieven.

Dankzij haar positie in het sociaal overleg en haar netwerk, heeft Unisoc veel informatie over nieuwe beleidsontwikkelingen en regelgeving.

We maken uitgebreide juridische en technische analyses over actuele thema’s en nieuwe reglementering en duiden de impact ervan op de social profit. Met deze analyses geven we onze leden de nodige tools in handen om de sectorspecifieke toepassing van nieuwe reglementering te concretiseren voor hun eigen leden.

Via het ledennet en de nieuwsbrieven hebben de leden van Unisoc permanent toegang tot de meest actuele dossiers en thema’s die op de onderhandelingstafel liggen.

Unisoc groeit stelselmatig uit tot een belangrijk kenniscentrum waarop de leden gratis een beroep kunnen doen voor informatie en advies: de experts van Unisoc beantwoorden vragen van leden over arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, welzijn op het werk, relevante economische en fiscale topics en Europese reglementering.

Unisoc organiseert ook informatiesessies en opleidingen om haar leden, en de leden van haar leden, wegwijs te maken in de vaak complexe en verwarrende nieuwe regelgeving en haar te vertalen in bruikbare en pragmatische richtlijnen voor socialprofitondernemers.

Unisoc is ook hét platform bij uitstek waar de leden uit de verschillende socialprofitsectoren informatie uitwisselen over de dossiers die in hun paritaire comités voorliggen. Het stelt de leden in de mogelijkheid om standpunten die ze in elk van hun paritaire comités innemen, op elkaar af te stemmen. Dit versterkt hun positie in het sectoraal sociaal overleg

Ter ondersteuning en versterking van haar eigen acties en die van haar leden, investeert unisoc in statistisch onderzoek.

 

Voorwaarden voor lidmaatschap

Dit zijn de voornaamste lidmaatschapscriteria (cumulatief):

 • Een federatie van werkgevers zijn uit één of meerdere van de hierna volgende private en/of publieke socialprofitsectoren:
  • ziekenhuizen
  • gezondheidszorginrichtingen en –diensten
  • diensten voor gezins- en bejaardenhulp
  • opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten
  • beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen
  • socioculturele sector
  • onderwijs
  • sociale organisaties.
 • De individuele socialprofitwerkgevers streven winst na enkel en alleen als middel om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te garanderen. M.a.w. de winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de dienstverlening.
 • Representatief zijn in die zin dat uw federatie een voldoende groot aantal werkgevers uit één en meerdere sectoren vertegenwoordigt opdat uw stem als representatief voor deze sector(en) beschouwd kan worden
 • De behartiging van de werkgeversbelangen van uw leden tot doel hebben.