Coronavirus: wet betreffende de schorsing van de sociale verkiezingen eindelijk gepubliceerd

De wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie werd vandaag, 13 mei, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

élections

Deze wet bevestigt en formaliseert het akkoord van de sociale partners van 17 maart, dat in het advies van de NAR nr. 2160 van 24 maart technisch werd uitgevoerd. Dit advies is het onderwerp geweest van een uitleg op onze website.

De procedure voor de sociale verkiezingen, die normaal tussen 11 en 24 mei hadden plaatsgevonden, wordt daarom opgeschort vanaf dag X+36 van de verkiezingskalender van de onderneming.

De procedure zal pas worden hervat op een bij koninklijk besluit vast te stellen datum. De Nationale Arbeidsraad heeft in haar advies de wens geuit dat de verkiezingen tussen 16 en 29 november kunnen plaatsvinden, wat betekent dat de procedure in september moet worden hervat. Een definitief besluit zal afhangen van de verdere evolutie van de COVID-epidemie die onze hele samenleving treft.

Ondertussen blijven de ondernemingsraden en preventiecomités die na de sociale verkiezingen van 2016 werden opgericht, functioneren. Hun leden die de werknemers vertegenwoordigen, blijven beschermd tegen ontslag. Kandidaten die uiterlijk op X+35, dus vóór de start van de schorsingsperiode, op de ingediende lijsten staan, genieten in principe dus ook bescherming tegen ontslag tot het einde van de nieuwe legislatuur (2024).

 

Terug naar themafiche "coronavirus"

Terug naar themafiche "sociale verkiezingen"