Coronavirus

Het COVID-19-virus (veroorzaakt door een coronavirus) verscheen in China en werd al snel een wereldwijd probleem. Naast de maatschappelijke gevolgen heeft het ook ernstige sociale en economische gevolgen.

In België doet de Nationale Veiligheidsraad, samengesteld uit deskundigen, aanbevelingen op basis waarvan de federale regering een reeks maatregelen neemt. Sommige hebben een gezondheidskarakter, zoals de quarantainemaatregelen, terwijl andere gericht zijn op de bescherming van ondernemingen (zowel commerciële ondernemingen als socialprofitondernemingen).   

In dit kader voert het Unisoc-team verschillende acties uit om de werking van de socialprofitsector te garanderen (bescherming van de financiering van de sector, oplossingen op het vlak van tijdelijke werkloosheid, sociale en fiscale aspecten, adequate antwoorden via het arbeidsrecht, enz). Met ook het oog op het welzijn van degenen die werken in sectoren die cruciaal zijn in de strijd tegen COVID-19 (voornamelijk de gezondheidszorg) en het welzijn van degenen die niet meer kunnen werken, met name omdat hun ondernemingen hebben moeten sluiten.  

Op deze themafiche vindt u belangrijke informatie over dit onderwerp en een reeks nuttige bronnen en links.  

FOD Volksgezondheid  

FOD Werkgelegenheid

RVA

RIZIV

COVID-19: persconferentie – streaming en archieven

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Wereldgezondheidsorganisatie

Sciensano

FAQ Fedris

Portaalsite sociale zekerheid

Voor wetten, besluiten of overheidsbeslissingen met betrekking tot de coronaviruscrisis, klik hier.