UBO-register en het Belgisch Staatsblad zijn vanaf nu gelinkt

Op vraag van en na interpellaties van Unisoc heeft de AA Thesaurie van de FOD Financiën een informaticatool ontwikkeld om het UBO-register en het Belgisch Staatsblad te koppelen. Dit is een administratieve vereenvoudiging die in overeenstemming is met het "Only once"-beginsel en daarom welkom is, vooral met het oog op de naderende termijn van 31 augustus 2021.

UBO

Ter herinnering: een Koninklijk Besluit van 23 september 2020 voorziet in de verplichting voor informatieplichtigen om bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat de informatie in het UBO-register "adequaat, accuraat en actueel" is. Aanvankelijk moesten deze documenten uiterlijk op 30 april 2021 worden toegevoegd. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden (coronacrisis) is deze termijn verlengd tot 31 augustus 2021. Deze extra tijd moet informatieplichtigen in staat stellen aan de eisen te voldoen en de boetes te vermijden die vanaf 1 september 2021 van toepassing zullen zijn.

Feit blijft natuurlijk wel dat deze verplichting de administratieve lasten voor vzw's verhoogt. Unisoc had de administratie dan ook op dit punt gewezen. Overeenkomstig het "Only once"-beginsel heeft de AA Thesaurie de verplichting om bewijsstukken te verstrekken verlicht: de informatieplichtigen hebben voortaan de mogelijkheid te bevestigen dat de informatie die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd adequaat, nauwkeurig en actueel is. Dit betekent dat zij geen bewijsstukken hoeven toe te voegen indien deze reeds in het Belgisch Staatsblad beschikbaar zijn. Ook de handleidingen die de administratie ter beschikking stelt, worden op dit niveau bijgewerkt.

Gezien de beperkte tijd die tussen nu en 31 augustus overblijft, raden wij u echter aan niet te talmen en zo elk risico op sancties te vermijden!

 

Terug naar themafiche