Ultimate Beneficial Owner register (UBO)

Beschrijving van het dossier

Het "uiteindelijke begunstigden"-register (aka Ultimate Beneficial Owner register of "UBO-register") is ook van toepassing voor vzw's.

De oorsprong van deze wetgeving is een Europese richtlijn 2015/849 omgezet in België door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S., 6 oktober 2017).

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijke begunstigde. Het doel van deze regelgeving is het voorkomen dat natuurlijke personen met malafide bedoelingen, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

Het UBO-register betreft een register waar info moet doorgegeven worden via elektronische weg, via een elektronische identiteitskaart.

Deze wetgeving is voor de socialprofitondernemingen en met name de vzw’s die personeel hebben, een bron van bezorgdheid. Unisoc nam derhalve contact met de Algemene Administratie (AA) van de Thesaurie van de FOD Financiën om een antwoord te krijgen op de vragen die naar voren werden geschoven en oplossingen te vinden voor de problemen gesteld door een systeem dat duidelijk niet is aangepast aan onze realiteit.

Daarnaast had Unisoc de AA Thesaurie en het Kabinet van minister De Croo ook om een veralgemeend uitstel gevraagd van de deadline. We werden gehoord en zowel het Kabinet van minister De Croo als de FOD Financiën kondigden zopas aan dat de deadline wordt verschoven van 31 maart 2019 naar 30 september 2019! De vzw’s krijgen daarmee 6 maanden meer om zich voor te bereiden.

Unisoc blijft samenwerken met de AA Thesaurie om de nodige verduidelijkingen en aanpassingen (qua FAQ en online platform - UBO-register).

Nuttige documenten (wetgeving/regelgeving, FAQ, handleiding, enz.) zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën.