Schorsing procedure sociale verkiezingen

Tussen 11 en 24 mei vinden normaal de sociale verkiezingen in België plaats. De verkiezingsprocedure is momenteel lopende in de ondernemingen. Door de Coronacrisis rees de vraag in heel wat ondernemingen (andere prioriteiten, ondernemingen die sluiten,…) over hoe de verkiezingsprocedure verdergezet moet worden.

élections (2)

Daarom hebben de interprofessionele sociale partners hier over gesproken, onder meer in de G10, en tot de conclusie gekomen dat een schorsing van de verkiezingsprocedure aan de orde is.

Vandaag, 17 maart, X+35 in de verkiezingsprocedure, eindigt in principe in heel wat ondernemingen de neerlegging van de kandidatenlijsten. Deze datum is echter afhankelijk van de verkiezingsdatum waarvoor in de onderneming geopteerd werd, en vindt bij de laatste ondernemingen plaats op 30 maart. Het voorstel is om de procedure te bevriezen eenmaal x+35 heeft plaatsgevonden. De procedure zal dan later (periode nog te bevestigen), vanaf X+36 opnieuw hernomen moeten worden.

Dit betekent in de praktijk dat de sociale verkiezingen over de zomer heen getild zullen worden. Verdere modaliteiten zullen nog voorzien moeten worden. De sociale partners in de NAR zullen hier werk van maken.

Om dit te realiseren dienen nog wetgevende initiatieven genomen te worden, zodat het wetgevend kader aangepast kan worden. Wat natuurlijk enige tijd in beslag zal nemen. Hoe zal men meer dan waarschijnlijk te werk gaan:

  • Eerst een artikel invoegen in de volmachtenwet (de wet buitengewone machten die extra bevoegdheden zal toekennen aan deze regering);
  • Een KB in uitvoering van de volmachtenwet (een KB met kracht van wet), dat genomen wordt door de regering.

We houden u geïnformeerd.

 

Terug naar themafiche "sociale verkiezingen"

Terug naar themafiche "coronavirus"