Coronavirus: vaccinatieverlof in de vorm van klein verlet vandaag gestemd

UPDATE

UPDATE (wijzigingen in het rood) | Zoals reeds besproken in ons nieuwsbericht van 8 februari 2021, bracht de Nationale Arbeidsraad op vraag van de minister van Werk een positief advies uit over de invoering van een verlof voor vaccinatie. Het wetsontwerp tot klein verlet voor vaccinatie werd op 25 maart 2021 aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer. De regeling is op 9 april in werking getreden (dag van publicatie in het Staatblad). Hieronder vindt u een bespreking van de tekst.

shutterstock_1692105757

De invoering van het vaccinatieverlof heeft tot doel om de werknemer die tijdens zijn werkuren opgeroepen wordt om gevaccineerd te worden, een recht te geven om afwezig te zijn.

De werknemer heeft het recht afwezig te zijn van het werk, om een vaccinatie te krijgen tegen het coronavirus. Hij krijgt daarvoor de tijd die nodig is om zich te verplaatsen tussen de werkplek en het vaccinatiecentrum en de tijd die het kost om de vaccinatie te krijgen (inclusief de administratie en de rusttijd in het vaccinatiecentrum). Het verlof mag enkel daarvoor gebruikt worden.

Zodra hij het tijdstip of tijdslot van zijn vaccinatie kent, moet hij zijn werkgever verwittigen (indien dit tijdens werkuren valt). Als de werkgever dit vraagt, legt de werknemer het bewijs hiervan voor: de bevestiging van de afspraak met het tijdstip is voldoende. Als er geen tijdstip op de bevestiging van de afspraak staat, legt hij de uitnodiging voor. De werkgever mag op geen enkele manier een kopie nemen van de documenten, hij mag enkel het tijdstip overschrijven voor de loonadministratie. De reden voor het klein verlet mag daarbij niet worden ingevuld. Deze voorwaarden werden toegevoegd na het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De werknemer heeft voor de tijd van het klein verlet recht op zijn normaal loon, dat berekend wordt zoals loon voor een feestdag.

UPDATE - De wet is op 9 april 2021 in werking getreden, namelijk op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De wet loopt af op 31 december 2021. 

De koning kan, indien dit nodig zou zijn, na advies van de Nationale Arbeidsraad de wet verlengen, met als uiterste einddatum 30 juni 2022.

Voor meer informatie kan u de nota van FOD Werkgelegenheid hier raadplegen.

 

Terug naar themafiche