Coronavirus: laatste verlenging van de soepele tijdelijke werkloosheid “corona” tot 31 december!

UPDATE

UPDATE | Op vraag van de interprofessionele sociale partners (waaronder Unisoc) en na langdurige besprekingen heeft de regering uiteindelijk een akkoord bereikt om een aantal steunmaatregelen in verband met de coronacrisis, waaronder tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, te verlengen tot 31 december aanstaande. De regering kondigde aan dat dit de laatste verlenging zou zijn. De verlenging werd via koninklijk besluit gepubliceerd op 26 november 2021. 

RVA-ONEm.PNG

Ondernemingen die nood hebben aan tijdelijke werkloosheid, zullen door deze maatregel verder kunnen gebruik maken van het soepel systeem van tijdelijke werkloosheid "Corona" dat we nu al anderhalf jaar kennen (zonder dat zij moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden). Het kan gaan om een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, of om een gedeeltelijke schorsing (waarbij de werknemer nog een of meerdere dagen werkt).

De onderneming kan bijgevolg een eenvoudige verklaring via een ASR 5 scenario verrichten, waarbij “coronavirus” moet worden vermeld als reden voor de overmacht. Als de werkgever reeds tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen heeft aangevraagd, kan hij eenvoudig overstappen naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “corona” via de aangifte. De werknemer kan een uitkering aanvragen via het vereenvoudigde formulier C3.2-werknemer-corona.

De tijdelijke werkloosheid overmacht “corona” blijft ook gelden voor werknemers die niet ziek zijn, maar wel in quarantaine moeten en voor de werknemers die niet kunnen werken omdat zij hun kind moeten kunnen opvangen wegens sluiting van de school of opvang. In die gevallen moet de werknemer aan zijn werkgever nog steeds respectievelijk een quarantaineattest of een attest van sluiting (tenzij het om een algemene maatregel uitgaand van één van de gemeenschappen gaat) kunnen voorleggen. De werkgever moet de attesten ter beschikking houden van de RVA (voor eventuele latere controles).

De uitkering bedraagt 70% van het begrensde loon (2.840,84€ per maand) en een supplement van 5,74€ per dag tijdelijke werkloosheid, betaald door de RVA.

Zodra de FAQ van de RVA in die zin is aangepast en het koninklijk besluit dat in deze uitbreiding voorziet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, zullen wij de informatie hier aanvullen.

Drie belangrijke opmerkingen:

    • De regering is overeengekomen dat de COVID-19-steunmaatregelen op 1 januari 2022 definitief zullen worden gestopt. Dit betekent dat er in principe geen verdere verlenging van het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid “corona” zal komen.
    • De sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad hebben de regering gevraagd om voor het jaar 2021 te voorzien in de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid “corona” voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld (zoals in 2020 ook al is gebeurd). De NAR heeft daarbij ook gevraagd om een compensatie te voorzien voor de werkgevers (zowel voor de arbeidersregeling als voor de bediendenregeling). Deze compensatie is goedgekeurd – u vindt een uitgebreid nieuwsbericht hier.
    • De NAR werkt aan een flexibelere regeling voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen vanaf 1 januari 2022, voor ondernemingen die nog steeds moeilijkheden ondervinden als gevolg van de gezondheidscrisis en die niet langer gebruik zullen kunnen maken van de flexibele regeling voor overmacht, zoals hierboven vermeld.

UPDATE 13/12/2021

Gezien de evolutie van de sanitaire crisis (4de golf van besmettingen en omikron-variant) heeft de regering uiteindelijk besloten het stelsel tijdelijke werkloosheid corona nogmaals te verlengen, en dit tot 31 maart 2022. Het KB dat deze nieuwe uitbreiding formaliseert, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2022.

UPDATE 12/01/2022

De wet die het stelstel tijdelijke werkloosheid corona in geval van sluiting van een crèche/klas/school tot 31 maart 2022 verlengt, is vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Unisoc zal deze drie onderwerpen op de voet blijven volgen en zal u hiervan op de hoogte houden.

 

Terug naar themafiche