Coronavirus: gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid door overmacht voor de jaarlijkse vakanties

Op 20 maart van dit jaar heeft de federale regering, volgend op het advies nr. 2.159 van de sociale partners, besloten om in het kader van een federaal plan voor sociale en economische bescherming maatregelen te nemen om de gevolgen van COVID-19 te bestrijden, met inbegrip van de gelijkstelling van periodes van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht voor de berekening van de jaarlijkse vakantiedagen en het vakantiegeld. Meer dan twee maanden later werd het koninklijk besluit dat in deze gelijkstelling voorziet, eindelijk gepubliceerd.

cong├ęs (6)

In overeenstemming met de aankondiging van 20 maart van dit jaar voorziet het Koninklijk Besluit in de gelijkstelling van periodes van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht met effectief gewerkte dagen, voor de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2020.

We wijzen er op dat Unisoc, samen met de andere werkgeversorganisaties, een brief heeft gestuurd naar de minister van Werk en andere leden van de regering met het verzoek om een oplossing te vinden voor de financiële gevolgen van deze gelijkstelling voor de werkgevers. Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

 

Terug naar themafiche “coronavirus”

Terug naar themafiche “jaarlijkse vakantie”