UBO: nieuwe info en verduidelijkingen zijn beschikbaar

Na meerdere werkvergaderingen met de Algemene Adminsitratie Thesaurie van de FOD Financiën, kan Unisoc u een tweede nota voorstellen die een aantal verduidelijkingen en aanpassingen bevat die verkregen werden en die de administratieve last voor vzw's wil verzachten.

UBO

Het uitwerken van het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register) heeft in heel wat socialprofitondernemingen vragen en bezorgdheden doen rijzen. Daarom is Unisoc in dialoog getreden met de Algemene Administratie Thesaurie van de FOD Financiën om op de verschillende vragen en problemen een antwoord of oplossing te vinden. Na de eerste twee vergaderingen had Unisoc al een eerste nota kunnen verspreiden op 15 februari.

Sindsdien hebben verdere werkzaamheden tot meer vooruitgang geleid en kunnen we nog een aantal nieuwe aanpassingen en verduidelijkingen voorstellen, net als een aantal engagementen die de FOD Financiën is aangegaan. De bedoeling van deze werkzaamheden was steeds om deze maatregel werkbaar te maken voor de 32.000 vzw's die ook als werkgever optreden en die Unisoc op het Belgische federale niveau vertegenwoordigt. Indien het nodig zou blijken, zal Unisoc later nog verdere aanpassingen voorstellen aan de AA Thesaurie.

De nota is via deze link beschikbaar.

De AA Thesaurie heeft ook haar FAQ bijgewerkt op basis van de bovenvermelde werkzaamheden. U vindt het hier.

 

Terug naar themafiche