Sociaal akkoord: verlenging van soepel stelsel tijdelijke economische werkloosheid t.e.m. 2023

Toen de eerste golf van het coronavirus uitbrak, hebben de interprofessionele sociale partners van de NAR een CAO nr. 147 gesloten ter vereenvoudiging van de procedure voor het aanvragen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Aangezien de gezondheidscrisis blijft duren, is deze bij CAO nr. 148 verlengd tot en met 31 december 2021. Krachtens het afsprakenkader van 25 juni 2021 wordt de CAO nu verlengd tot 30 juni 2023 (CAO nr. 159 van 15 juli 2021 van de NAR).

divers (5)

We herinneren er eerst aan dat een aanvraag om tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders aan weinig administratieve verplichtingen is onderworpen. Voor bedienden geldt echter het principe dat een onderneming die om economische redenen gebruik wil maken van tijdelijke werkloosheid, een ondernemings-CAO moet afsluiten of een ondernemingsplan moet opstellen dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FOD Werkgelegenheid. Tenzij er een CAO is gesloten op het niveau van de sector waartoe de onderneming behoort. In dat geval zou elk paritair comité een sectorale CAO moeten sluiten voor de ondernemingen die onder zijn bevoegdheid vallen.

Om de zaken te vereenvoudigen en gezien de urgentie heeft de NAR in maart 2020 een intersectorale CAO gesloten die rechtstreeks van toepassing is op alle ondernemingen die in moeilijkheden verkeren en die om economische redenen gebruik willen maken van tijdelijke werkloosheid.

Ter herinnering: naast de werkloosheidsuitkering die door de RVA wordt betaald, ontvangt de bediende die om economische redenen tijdelijk werkloos is, op kosten van de werkgever een aanvulling van 5 euro per werkloosheidsdag. Het bedrag is hoger dan 5 euro, in twee gevallen:

    • Wanneer het paritair comité voor de arbeiders uit dezelfde onderneming een hoger dagbedrag oplegt bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen;
    • Of wanneer de onderneming zelf een hoger dagbedrag aan haar arbeiders geeft bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

In deze gevallen krijgt de bediende hetzelfde dagbedrag als de arbeider.

Voor meer details verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht dat wij hierover reeds schreven.

 

Terug naar themafiche IPA

Terug naar themafiche coronavirus