Nieuwe wet Overheidsopdrachten trekt laagste drempel op tot €30.000

Bron : www.deverenigdeverenigingen.be

De wet tot hervorming van de reglementering inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 werd deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet voorziet een verhoging van het drempelbedrag voor kleinere opdrachten tot €30.000. Dit betekent voor vele socialprofitorganisaties een serieuze vermindering van de administratieve rompslomp.

administration (6)

Op 12 mei 2016 keurde de Kamer een nieuwe Wet inzake Overheidsopdrachten goed. Deze Wet is een omzetting van een Europese richtlijn uit 2014. De wet verhoogt het drempelbedrag voor kleinere opdrachten van €8.500 naar €30.000. Dit betekent dat een organisatie die onderworpen is aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, opdrachten tot €30.000 kan afsluiten met louter een factuur als bewijs. Andere documenten of procedures zijn daarbij niet langer vereist. Voor talloze socialprofitorganisaties betekent dit een serieuze vermindering in paperassen en administratie.

De wetgeving Overheidsopdrachten is al langer een blok aan het been van heel wat organisaties. Sinds een tijd zijn namelijk ook alle privaatrechtelijke spelers, zoals vzw’s die meer dan 50% overheidsfinanciering ontvangen, onderworpen aan deze wetgeving. De social profit bekampte de afgelopen jaren dit (te) brede toepassingsgebied, maar moest helaas vaststellen dat de Europese richtlijn van 2014 dit bestendigde.

In een poging de administratieve belasting desondanks te beperken, heeft de sector haar pijlen vervolgens op de drempelbedragen gericht. Het zijn namelijk de lidstaten die –onder de Europese drempels – de drempelbedragen bepalen. We stelden daarenboven vast dat België in vergelijking met alle andere Europese landen het belachelijk lage drempelbedrag van €8.500 hanteerde. Voor elke opdracht boven dit bedrag moesten organisaties geijkte, zware procedures volgen waarvan de omvang en complexiteit niet in verhouding stond tot het vooropgesteld doel.

De sector, op initiatief van de Verenigde Verenigingen en met de steun van Unisoc, klopte met deze argumentatie aan bij de federale overheid en krijgt nu in de wet gelijk. Opdrachten tot €30.000 kunnen voortaan via ‘aanvaarde factuur’ gesloten worden. Dit betekent dat de factuur als bewijs geldt dat de opdracht gesloten is. Andere documenten zijn niet vereist, hoewel de opmaak van een bestelbon aangewezen is. Vanuit het goede huisvaderprincipe blijft het aan te raden dat organisaties enkele offertes aanvragen, wat de meeste organisaties ook nu al doen. Maar de manier waarop deze ‘marktraadpleging’ gebeurt, is niet langer aan vormvereisten onderworpen. Een eenvoudige telefonische bevraging of vergelijking van websites kan volstaan.

Ga naar themafiche