Coronavirus: versoepelingen rond quarantaine bij reizen en de invoering van een digitaal coronacertificaat

Tot voor kort was het voor Europese burgers niet eenvoudig om binnen de Europese Unie te reizen, door de vele diverse regels rond quarantaine in de verschillende lidstaten. Naar aanleiding van de start van de vaccinatiecampagnes in de lidstaten, voerde de Europese Unie een digitaal coronacertificaat in om het veilig reizen tussen de Europese landen te vereenvoudigen. De EU wil hiermee het vrij verkeer van personen opnieuw vrijwaren. Verder bespreken we ook de Belgische regels rond quarantaine: na reizen naar het buitenland en na een hoogrisicocontact.

congés (2)

1. Het digitaal coronacertificaat

Het Europese digitaal coronacertificaat is een app waarin drie types bewijs kunnen staan, die aangeven dat een persoon geen corona heeft en veilig kan reizen/toegang kan krijgen tot bepaalde plaatsen.

De eerste is een bewijs van gedeeltelijke of volledige vaccinatie: wat wordt verstaan onder volledige vaccinatie, is een bevoegdheid van de lidstaten en verschilt dus per land (zie Re-open EU (europa.eu) voor een overzicht per land).

Het tweede bewijs is het testcertificaat: dit geeft het bewijs dat de persoon een COVID-19 test (PCR-test) onderging, die negatief was. Hoe oud die test mag zijn om geldig te zijn, is eveneens de bevoegdheid van de lidstaten (zie Re-open EU (europa.eu)).

Het derde bewijs is het herstelcertificaat: de persoon heeft COVID-19 gehad, maar is genezen.

In België loopt op dit moment een testversie van de app. Vanaf 1 juli is de app geldig in de hele Europese Unie.

Naast de app, kan het certificaat ook gedownload worden via:

 

2. Quarantaine bij terugkeer uit het buitenland

Hierboven werd beschreven welke certificaten te vinden zijn in de app. Elk land mag zijn eigen voorwaarden koppelen aan deze gegevens. De app is in België verbonden met de databanken van de labo’s van Sciensano en de vaccinatiecentra, enz. Ter herinnering, wat betreft de regels over het invullen van het “Passenger Locator Form” verandert er niets.

Volgende regels werden vastgelegd voor inwoners en niet-inwoners die naar België terugkeren/komen (ministerieel besluit 23 juni 2021).

Een persoon is volledig gevaccineerd naar Belgische regelgeving, 14 dagen na de laatste dosis van het vaccin (in geval het vaccin 2 dosissen vereist, is hij volledig beschermd 14 dagen na de tweede dosis). In geval een test wordt gevraagd, is dat een PCR-test die minder dan 72 uur voor aankomst in België is afgenomen.

Terugkeer naar België als inwoner

 • Uit een groene/oranje zone: geen verplichting tot quarantaine (of test).
 • Uit een rode zone: digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie, of recente negatieve test bij terugkeer (minder dan 72 uur oud), of herstelcertificaat: geen quarantaine.
  Onmiddellijke test na aankomst (op dag 1 of 2): geen quarantaine.
  Wanneer men zich niet laat testen, geldt een quarantaine van 10 dagen.
 • Uit een rode zone met een heel hoog risico: verplichte quarantaine 10 dagen (met een PCR-test op dag 1 en 7), ook voor gevaccineerde personen en personen die negatieve test hebben afgelegd in het land van waaruit ze terugkeren.

Niet-inwoners die naar België komen

 • Groen/oranje zone: geen verplichtingen inzake quarantaine (of test).
 • Rode zone: digitaal coronacertificaat met volledige vaccinatie, of recente negatieve test (minder dan 72 uur oud), of herstelcertificaat: geen quarantaine.
 • Aankomst van buiten de EU: verplicht volledig gevaccineerd met een door de Europese Unie erkend vaccin, én een PCR test op dag aankomst in België. Is de test negatief: geen quarantaineverplichting.
 • Rode zone heel hoog risico: inreisverbod, uitgezonderd voor essentiële reizen en diplomaten – voor hen geldt 10 dagen quarantaine en PCR-test op dag 1 en dag 7 na binnenkomst. De quarantaine mag wel onderbroken worden voor het uitvoeren van een essentiële reden.

De quarantaine valt dus grotendeels weg, behalve bij reizen uit landen die aangeduid worden als rode zone met een heel hoog risico. U vindt een lijst met deze landen hier. Deze landen worden aangemerkt als rode zone met heel hoog risico, vanaf 24 uur na de datum die aangeduid staat op de site (voor de meeste landen is dit dus vanaf 27 juni). De regels die te maken hebben met het digitaal coronacertificaat, gaan in op 1 juli.

 

3. Hoogrisicocontacten: nieuwe regels

Als een volledig gevaccineerde persoon een hoogrisicocontact heeft, moet hij zich enkel laten testen op dag 1. Bij negatieve test moet er geen nieuwe test gebeuren en is er geen quarantaine verplicht. Als hij weigert zich te laten testen, moet hij tien dagen in quarantaine.

Voor personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn en in geval van clusterbesmettingen in een residentiële zorgcollectiviteit (zoals een woonzorgcentrum) of in een collectiviteit van volwassenen (ondernemingen), is de quarantaine verplicht, waarbij twee PCR-testen moeten worden afgenomen en een quarantaineperiode van minstens zeven dagen bij negatieve test op de zevende dag en minstens tien dagen bij een positieve testuitslag moet worden gerespecteerd (zie ook website Sciensano). De uitzonderingen die bestonden voor zorgpersoneel, zijn dus niet langer toegestaan.

Voor collectiviteiten met kinderen, zal in de volgende weken een nieuwe evaluatie plaatsvinden over de quarantaineregels.

De versoepelingen rond de quarantaine na reizen gaan in op 24 juni 2021.

 

4. Tijdelijke werkloosheid en quarantaine

Als een werknemer terugkeert uit een oranje of groene zone, is geen tijdelijke werkloosheid mogelijk. Er is namelijk geen verplichte quarantaine.

Als de werknemer terugkeert uit een rode zone of een rode zone met heel hoog risico (die bij vertrek ook rood of “met heel hoog risico” was) is er eveneens geen tijdelijke werkloosheid, ook niet bij verplichte quarantaine door positieve PCR-test, aangezien de werknemer weet heeft van de situatie op het moment dat hij vertrekt naar die zone. Er is bijgevolg geen overmacht. Een uitzondering wordt gemaakt voor essentiële verplaatsingen: professionele redenen, studie, begrafenis van een verwant in de tweede graad, enz. In dat geval is wel tijdelijke werkloosheid mogelijk. Let wel, de RVA kondigt aan in dit geval controles te houden.

Wanneer de kleuraanduiding van het land/regio verandert terwijl de werknemer ter plekke is, zijn er meerdere opties:

Als de zone groen/oranje was bij vertrek en rood bij terugkeer, dan is er enkel tijdelijke werkloosheid mogelijk indien de werknemer een positieve PCR-test aflegt: enkel in dat geval is er verplichte quarantaine. Heeft de werknemer een bewijs van volledige vaccinatie, een herstelcertificaat of negatief PCR-resultaat, dan is er immers geen verplichte quarantaine. Als hij geen certificaat heeft én geen test aflegt en daardoor in quarantaine moet, is er ook geen recht op tijdelijke werkloosheid: de werknemer had de quarantaine kunnen vermijden door de test te ondergaan.

Als de zone nog geen “hoog risico zone” was bij vertrek, maar dat wel geworden is bij terugkeer, dan is er wel tijdelijke werkloosheid mogelijk.

Uiteraard is tijdelijke werkloosheid in elk geval enkel mogelijk wanneer de werknemer niet arbeidsongeschikt is én niet kan telewerken.

 

5. Besmetting kind op zomerkamp (of annulatie zomerkamp)

Een situatie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door sluiting van de school bestaat al, maar ook voor het opbreken van een zomerkamp van het kind, wordt nu tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorzien voor de ouder. Het kan immers gebeuren dat een zomerkamp of opvang geannuleerd of stopgezet wordt door een coronabesmetting of dat het kind zelf in quarantaine moet door besmetting. In deze gevallen heeft één ouder tegelijk recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, om opvang te voorzien voor het kind. Dit moet wel aangetoond worden door het document “opvang kind zomervakantie annulatie (of quarantaine) corona”.

 

(Zie ook de geüpdatete FAQ van de RVA)

 

Terug naar themafiche