Coronavirus: update generieke gids en affiches "veilig aan het werk"

Op 23 april presenteerden de sociale partners die zetelen in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (waaronder Unisoc) de generieke gids "veilig aan het werk". Deze gids wil ondernemingen helpen bij een veilige heropstart waarbij het besmettingsrisico zo laag als  mogelijk wordt gehouden. Aan de gids werden een aantal aanpassingen gedaan en vooral foutjes uitgehaald, waardoor nu een update beschikbaar is op de website van de FOD WASO.

NL generieke gids.JPG

Naast de update vindt u op de website van de FOD ook de verschillende gidsen, akkoorden, protocollen en verklaringen die op sectoraal niveau werden opgesteld.

Daarnaast heeft de administratie ook werk gemaakt van verschillende affiches en schema's die werkgevers kunnen helpen bij het informeren van de werknemers voor een veilige uitvoering van het werk. Het gaat onder meer om:

    • een aantal algemene affiches die een aantal basisprincipes uitleggen zoals social distancing, handen wassen, telewerk en preventiemaatrgelen;
    • een aantal schema's uit de generieke gids (organisatorische maatregelen, EHBO, uitwisselen van informatie,...)
    • visueel materiaal voor op de werkplek zoals signalisatie (pijlen, verbodsborden,...) en instructies (gebruik handgel, maximaal aantal personen in een lift of andere ruimte,...).

 

Terug naar themafiche