Coronavirus: resultaten van een eerste economische monitoring

Van 2 tot 7 april 2020 namen 155 ondernemingen uit België deel aan de economische monitoring enquête, uitgevoerd door Unisoc in samenwerking met de Nationale Bank van België (NBB) binnen de Economic Risk Management Group (ERMG), met als doel de economische impact van de coronaviruscrisis en de financiële gezondheid van de ondernemingen uit de socialprofitsector te objectiveren.

ERMG.PNG

De ondernemingen die aan de enquête hebben deelgenomen, zijn actief in de socioculturele sector, de jeugd- en gehandicaptenhulp, sociale organisaties, de maatwerkbedrijven, gezins- en bejaardenhulp, onderwijs en ziekenhuizen.

De omvang van de onderneming is een bepalende factor

Wat de impact van de coronaviruscrisis betreft, meldt 76% van de ondernemingen een daling van de inkomsten, terwijl 26% zelfs een drastische daling meldt (van meer dan 75%). Er kan worden vastgesteld dat het "niet-essentiële" karakter van de activiteit van de onderneming een belangrijke rol speelt in de omvang van de impact van de huidige crisis. De overgrote meerderheid van de kleine ondernemingen (van 1 tot 10 werknemers) houdt zich vaak bezig met activiteiten die door de overheid als "niet-essentieel" werden bestempeld, en hun inkomsten zijn dan ook sterker gedaald dan die van middelgrote of grote ondernemingen. Het verbod op de uitoefening van de activiteit en het moeten annuleren van een deel van de prestaties zijn de twee belangrijkste redenen voor het verlies van inkomsten.

Wat de tijdelijke werkloosheid betreft, heeft 41% van de ondervraagde ondernemingen verklaard dat zij een aanvraag hebben ingediend of van plan zijn dat in de loop van deze maand te doen. Dit cijfer wordt ook bevestigd door de eerste statistieken die begin april beschikbaar waren en waaruit blijkt dat er bijna 150.000 aanvragen zijn ingediend vanuit de de socialprofitsector, wat neerkomt op bijna 20% van de werkgelegenheid in onze sectoren.

Op de vraag of de huidige maatregelen voldoende worden geacht, antwoordt 59% van de respondenten dat ze niet voldoende zijn en vraagt om snel nieuwe maatregelen te nemen.

Het blijkt dat er in sommige sectoren veel onzekerheid bestaat over subsidies en dat er verwacht wordt dat de subsidies ondanks de gedeeltelijke of volledige afbouw van activiteiten zullen worden gehandhaafd.

Bovendien geeft 20% van de ondernemingen liquiditeitsproblemenaan, maar slechts 5% van hen acht een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk.

Tot slot bevestigt deze momentopname van begin april van de economische impact van het coronavirus,de impact van de coronaviruscrisis op de ondernemingen uit de socialprofitsector. Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal ondernemingen in de socialprofitsector hun inkomsten drastisch zien dalen, waardoor met name de kleinste structuren hard geraakt worden. De daling op het vlak van de diensten en producten die door de socialprofitsector worden geleverd, zal vooral afhangen van de duur van de beheersingsmaatregelen en van de deconcentratiemaatregelen.

 

Terug naar themafiche