Coronavirus: gebruik maken van reeds gepensioneerde werknemers

Tijdens de coronaviruscrisis overwegen ondernemingen of maken ze al gebruik van diensten van gepensioneerden om de bestaande teams tijdelijk te versterken. Daarnaast rijzen er vragen over de impact van tijdelijke werkloosheid op de berekening van het pensioen voor een werknemer die nog geen gepensioneerde is. De Federale Pensioendienst heeft een FAQ gepubliceerd die deze vragen beantwoordt.

travailleurs âgés

Hieronder staan enkele punten die in deze FAQ zijn opgenomen.

    • Werknemers in de gezondheidszorg en in de cruciale/essentiële sectoren die bij het ministerieel besluit van 3 april 2020 zijn vastgesteld, kunnen voor de duur van de pandemie onbeperkte beroepsinkomsten ontvangen naast hun pensioen. Er zijn geen gevolgen voor de uitbetaling van het pensioen als ze tijdelijk meer werken of terugkeren naar hun werk om voormalige collega's te helpen. In een persbericht zegt de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine dat hij de nodige stappen onderneemt om de wetgeving aan te passen.

    • Voor een werknemer die de wettelijke pensioenleeftijd niet heeft bereikt en die in tijdelijke werkloosheid "corona" wordt geplaatst, zal deze periode van tijdelijke werkloosheid worden beschouwd als "gelijkgesteld" en dus als gewerkte periode voor de berekening van het pensioen enerzijds en voor de toegang tot het vervroegd pensioen anderzijds.

    • Als ingevolge de pandemie, gepensioneerden op tijdelijke werkloosheid wordengezet, blijven ze wel hun pensioen krijgen. Tijdens de pandemie zal tijdelijke werkloosheid geen invloed hebben op de uitbetaling van het pensioen. In bovengenoemd persbericht geeft de minister aan dat hij ook hier de nodige maatregelen neemt om de wetgeving aan te passen. Na de pandemie zullen de normale regels weer gelden. Tijdelijke werkloosheid leidt dan tot opschorting van het pensioen, omdat het pensioen niet kan worden gecombineerd met een sociale uitkering.

Om de FAQ van de Federale Pensioendienst volledig te raadplegen, klik hier.

 

Terug naar themafiche