Coronavirus – enquête economische monitoring

De coronaviruscrisis heeft het nemen van essentiële gezondheidsmaatregelen noodzakelijk gemaakt en vormt een echte uitdaging voor ons gezondheidssysteem. Bovendien hebben de gevolgen van deze crisis ook gevolgen voor ondernemingen en huishoudens en hebben ze geleid tot de volledige sluiting van bepaalde economische sectoren. Andere sectoren staan stil en elke onderneming heeft vandaag de dag (gedeeltelijk) gevolgen mogen ondervinden. De regering heeft daarom op 19 maart besloten de Economic Risk Management Group (ERMG) op te richten om deze economische gevolgen te analyseren en te bestrijden en de continuïteit van de ondernemingen te waarborgen.

corona

De taak van de ERMG is om de omvang van de gevolgen voor de economie en de financiële sector in kaart te brengen, risico's tijdig op te sporen en aanbevelingen te doen voor ondersteunende maatregelen. Het brengt vertegenwoordigers van grote economische belangengroepen, de financiële sector, overheidsorganen, gemeenschappen en regio's, de academische wereld en de sociale partners samen. Unisoc is onderdeel van de ERMG en neemt actief deel aan de verschillende werkgroepen.

Een van deze werkgroepen heeft tot doel de economie in real time te monitoren. Het doel is om de economische impact zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Een van de eerste gespreksonderwerpen was de gecoördineerde invoering van een wekelijkse enquête voor ondernemingen op het terrein via de werkgeversorganisaties, waarbij de NBB verantwoordelijk is voor het opstellen van de resultaten om deze te verwerken in een dashboard met de monitoring van de meest relevante indicatoren.

Daarom wenden wij ons tot u, onze leden, sectororganisaties, socialprofitondernemigen, om deze enquête door te geven aan de bedrijven in uw sectoren. Het is inderdaad van fundamenteel belang dat de socialprofitsector zijn plaats vindt in deze economische analyse. Door het invullen van dit formulier helpt u ons om dit doel te bereiken!

Concreet bestaat de vragenlijst uit 17 vragen en duurt het ongeveer tien minuten om deze in te vullen. De enquête is beschikbaar op onze website. Om het formulier in te vullen, klik hier.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage waardoor de stem van de socialprofitsector ook meegenomen kan worden!

 

Terug naar themafiche