Coronavirus en arbeidsrecht: enkele antwoorden op vragen

Het coronavirus is al enkele weken in het nieuws en sinds zondag zijn er verschillende gevallen van besmetting in België vastgesteld. Het lijkt ons daarom belangrijk om te kijken naar de impact van het recent ontdekte coronavirus, of ook COVID-19 genoemd, op het gebied van het arbeidsrecht.

corona
Welke preventieve maatregelen kan de werkgever nemen? Wat is de situatie van een werknemer die verhinderd is om terug te keren naar zijn werk omdat hij of zij in quarantaine is geplaatst of omdat hij of zij niet naar huis kan terugkeren als gevolg van een afschaffing van een vlucht? Wat moet de werknemer doen? Wat is de aard van zijn of haar afwezigheid? Wat kan een werkgever doen als een werknemer terugkeert uit een door het coronavirus getroffen gebied? Wat is de situatie van een arbeider die ziek is door het coronavirus? Wat is de situatie van een werkgever die, als gevolg van het coronavirus, tijdelijk de activiteit van de onderneming niet meer kan voortzetten?

De FOD Werkgelegenheid werpt haar licht op al deze vragen in een artikel dat u hier terugvindt.

Voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid door overmacht als gevolg van COVID-19, vindt u hier ook een artikel van de RVA over dit onderwerp.

 
Over het coronavirus zelf (de verspreiding, reisadviezen, de effecten op de gezondheid en de voorzorgsmaatregelen), vindt u informatie op deze website van de FOD Volksgezondheid.

 
Tot slot nodigen wij u uit om de oproep te lezen van de interprofessionele sociale partners (waaronder Unisoc) die in het kader van de Nationale Arbeidsraad bijeenkomen.

Om te lezen en te delen!