Coronavirus: de werkgevers en de vakbonden moedigen de vaccinatiecampagne aan

Op vraag van de regering, hebben de werkgeversorganisaties en de vakbonden samen een affiche en visueel materiaal gemaakt om de vaccinatiecampagne te ondersteunen. Ze moedigen iedereen aan om zich te laten vaccineren om een groepsimmuniteit te bereiken. Hoe sneller de vaccinatiegraad zal stijgen, hoe sneller we opnieuw zullen kunnen terugkeren naar het normale leven. (Bron: FOD WASO)

Affiche_Corona_Vaccinatie_DRUK_NL

De partners in de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk willen:

    • de bladzijde van de coronapandemie zo snel mogelijk omslaan;
    • dat onze familieleden, onze collega’s, onze vrienden, ... niet meer (ernstig) ziek kunnen worden of overlijden door dit coronavirus;
    • opnieuw vrij en zorgeloos kunnen reizen, werken, op restaurant gaan, onze hobby’s beoefenen, …
    • opnieuw SAMEN dingen doen en beleven.

Daarom wensen de werkgeversorganisaties en de vakbonden het belang van vaccinatie tegen het coronavirus in de verf te zetten door middel van een gezamenlijke affiche.

Een vaccin beschermt jezelf doordat je niet of veel minder ziek wordt als je in aanraking komt met het virus. Meer nog, als veel mensen immuniteit of weerstand hebben, zal het virus veel minder kunnen circuleren, wat de ganse gemeenschap ten goede komt. Als meer dan 70% van de bevolking is gevaccineerd, zal het virus zich minder snel verspreiden en zal de terugkeer naar het normale leven worden vergemakkelijkt.

De vaccinatie tegen het coronavirus gebeurt op vrijwillige basis en is gratis voor iedereen.

Tot er genoeg mensen zijn gevaccineerd is het zeer belangrijk dat we alle principes en maatregelen uit de generieke gids en de sectorgidsen correct en consequent blijven toepassen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk onder controle te houden en om te vermijden dat mensen besmet worden.

 

Terug naar themafiche