Coronavirus: de eerste grote versoeplingen uit het Zomerplan

De besmettingscijfers en opnamecijfers in ziekenhuis veroorzaakt door het coronavirus blijven dalen. Daarom besliste de federale regering om de aangekondigde versoepelingen in te voeren. Hieronder vindt u een overzicht van de versoepelingen die vandaag, op 9 juni 2021, ingaan.

divers (7)

In het eerste deel mogen werknemers die tot nu toe verplicht moesten thuiswerken, één dag per week terugkeren naar de werkplek. Er mag maximaal 20% van de werknemers tegelijk aanwezig zijn (of max. 5 in KMO’s met minder dan 10 werknemers). We verwijzen daarbij naar het kader voor terugkeermomenten voor telewerkers dat de sociale partners (waaronder Unisoc) in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk uitwerkten (zie nieuwsbericht).

De aangifte van telewerk is nog steeds verplicht op ten laatste de 6e kalenderdag van de maand, met een uitzondering voor o.m. de gezondheidssector, onderwijs (behalve universiteiten en privéscholen) en KMO’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn. Er dient ook geen aangifte te gebeuren als er geen wijziging is in het totaal aantal werkzame personen in de onderneming én het aantal personen dat onmogelijk een functie via telewerk kan uitvoeren. Het kabinet Werk bevestigt ons dat deze verplichting vanaf 1 juli zal verdwijnen. Het MB zal daartoe nog aangepast worden.

Grotere evenementen (cultuur, optvid Infrastructure Risk Model (CIRM) moet gerespecteerd worden, met eveneens een maximum van 200 personen. De bezoekers moeten steeds op veilige afstand zitten en een mondmasker dragen. Buiten mogen evenementen tot 400 personen worden georganiseerd, onder dezelfde voorwaarden. De bevoegde overheid moet voorafgaand toestemming gegeven hebben.

Ook voor erediensten, huwelijken en begrafenissen wordt een uitbreiding voorzien: in de gebouwen daarvoor bestemd mogen 100 personen samenkomen, en buiten met maximaal 200 personen. Ook hier gelden de afstands- en hygiëneregels. Een afwijking van deze aantallen is mogelijk, na toelating van de bevoegde overheid.

De amateursport mag plaatsvinden met maximaal 50 personen binnen en 100 personen buiten (uitzondering: contactsporten); de horeca mag terug binnen georganiseerd worden (sluitingsuur wordt verlaat naar 23u30); ; de binnenruimtes van dieren- en natuurparken mogen terug open, net zoals de bioscopen. De regel van vier personen (of meer, in geval van een gezin) blijft gelden bij alle horeca-activiteiten.

Goed nieuws voor de jeugdactiviteiten: vanaf 9 juni mogen ze georganiseerd worden met een maximum van 50 personen (exclusief begeleiders) voor binnen- en buitenactiviteiten, zonder overnachting, t.e.m 24 juni. Deelnemers tot 18 jaar mogen bovendien vergezeld zijn van één lid uit het huishouden. Er moeten groepen gevormd worden van vier personen, tenzij dit niet mogelijk is door de aard van de activiteit. De samenstelling mag niet wisselen tijdens de activiteit. Vanaf 25 juni zijn overnachtingen wel toegelaten en geldt een maximum van 100 personen, exclusief begeleiders.. Deze regels gelden ook voor activiteiten voor volwassenen.

Amateurmarkten mogen ook weer georganiseerd worden, met respectering van de afstand- en hygiënemaatregelen.

Tot slot wordt een verduidelijking aangebracht over reizen naar het buitenland: studenten die minstens eenmaal per week naar België reizen voor grensoverschrijdende studies of stage, zijn vrijgesteld van de verplichting tot invulling van de Passenger Locator Form (PLF).

Er wordt ook verduidelijkt dat de uitzondering op het invullen van de PLF als een persoon minder dan 48u in België is, niet geldt wanneer deze persoon in de 14 dagen voorafgaand in India, Zuid-Afrika of Brazilië geweest is.  

Het ministerieel besluit dat deze regels bepaalt, werd gepubliceerd op 4 juni 2021.

 

Terug naar themafiche