Coronavirus: eindelijk een nieuwe reeks socio-economische maatregelen

UPDATE

UPDATE | Reeds midden oktober heeft Unisoc aan de federale overheid gevraagd om een aantal maatregelen uit de eerste golf opnieuw te nemen zoals ze reeds genomen werden in koninklijk besluit nr. 14, om de grote toename aan werk in voornamelijk de zorgsector en onderwijs veroorzaakt door de tweede golf van COVID-19 beheersbaar te houden. Het wetsontwerp dat volgde op onze vraag, werd gestemd in de Commissie Sociale Zaken van 15 december en werd op 17 december goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2020.

l├ęgislation (3)

De goedgekeurde tekst omvat meer dan enkel arbeidsrechtelijke maatregelen. Daarom heeft Unisoc voor u een nota opgesteld, die u door de verschillende maatregelen leidt die relevant zijn voor onze social profitsectoren.

Het gaat over volgende maatregelen, die (voornamelijk) van toepassing zijn op de zorgsector, het onderwijs en de instellingen voor contact tracing:

  • Compensatie voor de kost van het gelijkstellen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.
  • 120 bijkomende vrijwillige overuren.
  • Versoepeling van de voorwaarden voor terbeschikkingstelling van personeel.
  • Mogelijkheid om meerdere opeenvolgende contracten van bepaalde duur af te sluiten met personen die tijdelijke werkloos zijn.
  • Mogelijkheid om bepaalde stelsels te combineren met tijdelijke tewerkstelling (tijdskrediet, loopbaanonderbreking, thematisch verlof en SWT).
  • Voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid voor ouders, in geval van quarantaine van hun kind.
  • Juridische basis voor regels rond welzijn op het werk.

Gedetailleerde informatie over deze maatregelen is te vinden in de nota rechts van dit artikel.

 

Terug naar themafiche