Wet "uitstel jaarlijkse vakantie i.g.v. arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon" van 17 juli 2023

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

17 JULI 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid