KB "loonnorm" van 13 mei 2023

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER, WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, FINANCIEN, SOCIALE ZEKERHEID, MOBILITEIT EN VERVOER, BELEID EN ONDERSTEUNING, JUSTITIE

13 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (1)