Tijdskrediet

Beschrijving van het dossier

Het tijdskrediet, inclusief het stelsel van de « landingsbanen », is een verlof dat werknemers van de privésector toelaat zijn arbeidsprestaties te schorsen of te verminderen.

Momenteel is de wettelijke basis voor het recht op tijdskrediet en het recht op een onderbrekingsvergoeding van de RVA respectievelijk geregeld in CAO 103 van de NAR en in het KB van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

De sociale partners in de NAR hebben de CAO van de NAR meermaals moeten herzien, in functie van de regeringsbeslissingen tot wijziging van het KB over het recht op een onderbrekingsvergoeding van de RVA. Deze wijzigingen van de CAO waren noodzakelijk om een zekere coherentie te bewaren tussen beide instrumenten die complementair moeten zijn. Deze frequente wijzigingen aan een verlofstelsel dat een groot succes kent bij de werknemers, zijn voor de werkgevers die geconfronteerd worden met de vragen van hun werknemers, een bron van moeilijkheden (geen parallellisme tussen het recht op verlof en het recht op uitkeringen) en ook van vraagtekens.

Voor meer informatie over het tijdskrediet en de wijzigingen die het stelsel de laatste jaren heeft ondergaan, nodigen wij u uit om ons Dossier Tijdskrediet en Landingsbanen te raadplegen.