Verenigingen en vennootschappen - Hervorming

Beschrijving van het dossier

Eind 2015 heeft de Minister van Justitie, Koen Geens, zijn voorstel tot hervorming van de vennootschappen en verenigingen in zijn beleidsverklaring aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangekondigd:  

"De minister van Justitie zal voorstellen om het vennootschapsrecht en verenigingsrecht te herzien om het moderner, eenvoudiger en meer coherent te maken. Er is een grondige hervorming nodig om onze ondernemingen en verenigingen efficiënte juridische instrumenten te geven en ons land aantrekkelijker te maken voor investeringen. Dit gebeurt in navolging van wat men in andere Europese landen, zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met succes heeft gedaan. Het is belangrijk vanuit concurrentieel oogpunt dat ons land dit eveneens doet.

De hervorming wordt voorbereid op basis van de nota die door het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht werd opgesteld en die reeds werd voorgesteld tijdens een hoorzitting in de Kamer.

De nadruk van de hervorming die wordt voorgesteld ligt op kwalitatieve wetgeving. De vernieuwing zal geconcentreerd zijn op drie belangrijke pijlers, namelijk (i) de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, (ii) de incorporatie van het verenigingsrecht in het wetboek van vennootschappen en (iii) de beperking van het aantal vennootschapsvormen".

Parallel aan deze hervorming is eveneens een herziening van de insolventieregelgeving (met een openstelling naar de verenigingen) en van de ondernemingsrecht aangekondigd. 

U vindt alle belangrijke informatie over het verloop van deze hervorming in deze themafiche.