Plan tewerkstelling oudere werknemers - CAO 104

Beschrijving van het dossier

CAO 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming, werd op 27 juni 2012 afgesloten door de sociale partners in de NAR.

CAO 104 verplicht ondernemingen met meer dan 20 werknemers een (jaarlijks dan wel meerjaren-) werkgelegenheidsplan op te stellen, en dit voor de eerste keer in 2013. Dit plan moet, onder meer, één of meerdere maatregelen bevatten, gekozen uit één of meerdere actiedomeinen om het aantal werknemers van 45 en ouder te behouden en/of te verhogen. De werkgever stelt dit plan op na informatie (en in bepaalde gevallen consultatie) van de werknemers(vertegenwoordigers). Het werkgelegenheidsplan maakt deel uit van de jaarlijkse informatie aan de ondernemingsraad (of cascade).

De sociale partners hebben deze CAO afgesloten omdat ze het noodzakelijk achten dat in de ondernemingen een dynamiek op gang wordt gebracht om het aantal oudere werknemers te behouden of te verhogen.

De CAO 104 maakt ondernemingen dus bewust van het belang van de uitdaging met betrekking tot het leeftijdsbeheer, zonder al te gedetailleerde verplichtingen op te leggen. Zij voorziet ook in beperkte administratieve formaliteiten, in het bijzonder via een facultatief standaardmodel van werkgelegenheidsplan voor de oudere werknemers binnen de onderneming.

CAO 104 voorziet in een evaluatie van de tenuitvoerlegging van haar bepalingen. Deze evaluatie moet binnen de 2 jaar na de inwerkingtreding van de CAO aangevat worden.

Voor meer informatie over de inhoud van de CAO 104, verwijzen wij naar onze FAQ over dit onderwerp (enkel raadpleegbaar door Unisoc-leden).