Arbeidstijd - Nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten

Beschrijving van het dossier

De regelgeving over de deeltijdse arbeid is complex en legt de werkgevers een hele hoop administratieve verplichtingen op.

In hun akkoord van februari 2013 over de modernisering van het arbeidsrecht, beogen de sociale partners uit de Groep van 10 om “een nieuwe vorm van flexibiliteit te ontwikkelen die naast het bestaande systeem van deeltijdse arbeid wordt uitgewerkt. De principes van het alternatief zijn de volgende:

  • Een overeenkomst voor 3/4-tijdse arbeid
  • Een vaste vergoeding per maand
  • Een variabiliteit tussen 20u per week en de voltijdse arbeidsduur in de sector
  • Objectiveerbare vermindering van minder zekere vormen van flexibiliteit
  • Een significante administratieve vereenvoudiging voor de werkgevers.
  • Een periodieke afrekening op basis van de reële prestaties gedurende de referteperiode van 6 maanden ten aanzien van de 3/4-tijdse arbeid.”

Begin 2016 werden de besprekingen over dit luik van het akkoord van de Groep van 10 nog steeds niet aangevat in de NAR.

De hervatting van de werkzaamheden over andere luiken van dit akkord door de Minister van Werk Kris Peeters, zou er toe kunnen leiden dat ook over dit luik de gesprekken weer opgestart worden (zie de themafiches “Arbeidstijd - Glijdende werktijden” en “Arbeidstijd – Vereenvoudiging deeltijdse arbeid”).