Aanvullende pensioenen - Gewaarborgd minimumrendement

Beschrijving van het dossier

Sinds een paar jaar zien we dat verzekeringsmaatschappijen, als gevolg van de lage marktrente, de neiging hebben om de contractueel gewaarborgde rentevoeten van de groepsverzekeringen te verlagen.

Deze situatie kan voor de werkgevers problematisch zijn, wegens het mechanisme vastgesteld in artikel 24 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen. Dit mechanisme bepaalde namelijk dat het de werkgever (of de organisator) is die een minimaal gewaarborgd rendement van 3,25% of 3,75% moet dekken…

Deze kwestie treft eveneens de socialprofitsectoren. In onze sectoren rust de organisatie van de aanvullende pensioenen in sommige gevallen op de werkgevers, maar komt het vaker voor dat de organisatie rust op sectorale fondsen die hiervoor speciaal in het leven geroepen zijn.

Om probleemsituaties te voorkomen (of om te voorkomen dat de 2e pijler al zijn aantrekkingskracht verliest), heeft de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, de sociale partners in de NAR verzocht om in 2015 een oplossing te vinden.