Cover Visie-NL

Visie op zorg, welzijn, cultuur, vorming & werk

Waarom deze visie?

We zijn er ons niet meer van bewust wat het betekent om hulpbehoevend te zijn en geen toegang te hebben tot de nodige ondersteunende diensten en aangepaste structuren. Dat is in de eerste plaats het gevolg van de enorme inspanningen van onze ondernemers en hun geëngageerde medewerkers. En aan het feit dat we het bestaan van de zorg-, hulp-, en dienstverleners -  die de leden van Unisoc vertegenwoordigen - en de zorgen en de diensten die zij aanbieden, als een ‘vanzelfsprekendheid’ beschouwen.

In deze ‘vanzelfsprekendheid’ schuilt een gevaar, of positiever geformuleerd, een uitdaging. Want over wat vanzelfsprekend is, hebben we het zelden en dus wordt het gemakkelijker over het hoofd gezien. Getuige hiervan is de gestage desinvestering van de overheid in de sociale bescherming, op elk domein. Beleidsverantwoordelijken lijken niet (meer) te beseffen dat snoeien in budgetten tot zeer concrete gevolgen op het vlak van zorg-, hulp- en dienstverlening leidt.

De uitdaging voor Unisoc ligt in het doorbreken van deze vanzelfsprekendheid. Door expliciet te benoemen waarom kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg, welzijn, cultuur, vorming & werk belangrijk zijn. Door aan te geven hoe we kwaliteit en toegankelijkheid kunnen realiseren. Het is een boodschap die we opnieuw scherpstellen en zullen blijven herhalen!

Wat als ... we niet verder kijken dan morgen?

Wat als ... het onderwijs geen subsidies zou krijgen?

Wat als ... zorg en hulp bandwerk zouden zijn?

De integrale tekst van onze Visie over zorg, welzijn, vorming & cultuur is beschikbaar via de hiernavolgende link.

Voor een samenvatting klik hier.