Re-integratie van langdurig zieke werknemers: overzicht van de hervormingen

UPDATE | In het najaar van 2021 werden de eerste plannen vormgegeven voor de herziening van het re-integratiebeleid, het zogeheten Terug Naar Werk-plan. Minister van Gezondheid en Sociale Zaken Vandenbroucke stelde de invoering voor van een responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieken voor werkgevers en werknemers, minister van Werk Dermagne wou daarenboven wijzigingen aanbrengen in de procedure van medische overmacht, re-integratie, gewaarborgd loon en het medisch attest.

maladie (9)

De hervormingen bestaan uit zeven onderdelen: responsabiliseringsbijdrage, de rol van de Terug Naar Werk-coördinator, het re-integratietraject, het ontslag omwille van medische overmacht, neutralisatie van het gewaarborgd loon, wijziging van de regels rond het medisch attest, en een premie voor de werkgever bij aanwerving van een langdurig zieke werknemer en financiering van een fonds bij ontslag medische overmacht.


Aangezien dit een uitgebreide toelichting geworden is, hebben we deze tekst in een nota gegoten. De link vindt u rechts naast het artikel.

 

De wet die de regels rond het medisch attest, de neutralisatie van het gewaarborgd loon en de medische overmacht wijzigt, werd gepubliceerd, en de nota werd aangepast.