Overstromingen: communicatie van de RVA over de tijdelijke werkloosheid

UPDATE

UPDATE | De zware regenval van de afgelopen dagen kan het voor sommige werknemers onmogelijk maken hun arbeidsovereenkomst uit te voeren, zodat deze moet worden opgeschort. Naar aanleiding van de vragen van o.a. Unisoc heeft de RVA deze ochtend op haar website een mededeling gepubliceerd over de regels die van toepassing zijn op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van slecht weer.

RVA-ONEm.PNG

In deze mededeling wordt de procedure toegelicht die moet worden gevolgd wanneer werknemers hun werk niet kunnen uitvoeren als gevolg van slecht weer (bv. de werkplek is overstroomd) of wanneer werknemers hun werkplek niet kunnen bereiken als gevolg van slecht weer (bv. het treinverkeer is stilgevallen of de straten zijn overstroomd).

In geval van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht of slechte weersomstandigheden moet volgens de RVA in principe de klassieke procedure worden gevolgd. Dit betekent dat de werkgever de RVA een kennisgeving van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slechte weersomstandigheden moet sturen.

Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid in de periode van 14 juli tot en met 20 juli 2021 zal echter ook tijdelijke werkloosheid zonder mededeling worden aanvaard. In dit geval moet de werkgever voor de periode van tijdelijke werkloosheid (ASR WECH 5) in de aangifte van sociale risico's voor de dagen van tijdelijke werkloosheid alleen melding maken van "overmacht" (met dagcode 5.4) of "slecht weer" (met dagcode 5.2) en als reden voor de overmacht of het slechte weer "uitzonderlijke weersomstandigheden" vermelden.

Voor meer uitleg over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verwijzen wij u naar de mededeling van de RVA die hier beschikbaar is.

UPDATE 26/08/2021

Gezien de uitzonderlijke situatie is die versoepelde tijdelijke werkloosheid (van toepassing zelfs als de uitvoering van het werk niet totaal onmogelijk is) verlengd t.e.m. 30 september 2021.

Voor de periode vanaf 1 augustus 2021 moet de werkgever echter elektronisch een mededeling van de tijdelijke werkloosheid naar de RVA versturen (voor de periode tot 31 juli 2021 was er een afwijking hierop). Hij moet in die aangifte aangeven of de omstandigheden de werkgever zelf hebben getroffen of dat de woning van de werknemer getroffen werd.

Opgelet: indien er wegens de overmacht als gevolg van de persoonlijke situatie van de werknemer (reden 2) reeds een aangifte werd gedaan die slechts tot en met 15 augustus 2021 of tot en met 31 augustus 2021 werd aanvaard, moet er voor een eventuele verlenging van die periode tot en met uiterlijk 30 september 2021 een nieuwe aangifte gebeuren.

Voor meer uitleg over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verwijzen wij u naar de mededeling van de RVA die hier beschikbaar is.