Coronavirus: verklaring sociale partners PC 337 om veilig aan het werk te gaan

Op 23 april presenteerden de sociale partners die zetelen in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (waaronder Unisoc) de generieke gids "veilig aan het werk". Deze gids wil ondernemingen helpen bij een veilige heropstart waarbij het besmettingsrisico zo laag als  mogelijk wordt gehouden. De minister van Werk vroeg echter ook aande sectoren om deze generieke gids te bespreken. Dat heeft het aanvullend paritair comité voor de non-profitsector op 5 mei dan ook gedaan.

NL generieke gids.JPG

Gezien de heterogeniteit van het paritair comité (het residuair karakter van het PC betekent een hele diversiteit aan ondernemingen en activiteiten), was het voor de sociale partners die zetelen in het PC 337 onmogelijk om de bestaande generieke gids op sectoraal niveau in te kleuren. Daarom hebben de sociale partners gekozen voor een verklaring waarbij ze de generieke gids promoten om ondernemingen te helpen om bij de heropstart te zorgen voor een veilige en hygiënische werkplek en/of een aangepaste arbeidsorganisatie.

De sociale partners van het PC 337 roepen de organisaties en de werknemers en hun vertegenwoordigers op om bijgevoegde generieke gids, de nodige aandacht te geven en de er in opgenomen preventiemaatregelen te implementeren op hun maat en voor zover zij op hun organisatiesspecifieke situatie van toepassing kunnen zijn.

Zoals deze generieke gids aangeeft, dienen de bestaande overlegorganen in de organisatie zoals het Comité voor preventie en bescherming op het werk, of de vakbondsafvaardiging elk vanuit hun respectieve bevoegdheid, of bij gebreke ervan de werknemers zelf, betrokken te worden bij de keuze en het uitrollen van deze maatregelen. Ook de interne en/of externe preventiedienst worden hierbij best bij betrokken, zeker in de situaties waar de vereiste generieke preventiemaatregelen niet zonder meer kunnen toegepast worden.

U vindt de tekst van de verklaring rechtsboven dit artikel.

 

Terug naar themafiche "Corona"

Terug naar themafiche "aanvullend paritair comité non-profit"