Coronavirus: na corona-ouderschapsverlof, nu ook corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen

De nieuwe stelsels inzake tijdskrediet en landingsbanen komen er specifiek om ondernemingen die in moeilijkheden zitten, te helpen. In tegenstelling tot corona ouderschapsverlof, zullen het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan dus niet voor alle werknemers mogelijk zijn. De nieuwe stelsels werden uitgewerkt in het KB van 26 juni 2020 en gaan in op 1 juli 2020.

cong├ęs

Het corona-tijdskrediet zal enkel kunnen worden voorgesteld – dit is dus geen automatische recht – voor werknemers uit een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, veroorzaakt door de coronacrisis en waarvan de periode van de erkenning ten vroegste aanvangt op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020. Het verlofstelsel kan enkel worden opgenomen in halftijdse of 1/5de vermindering van de arbeidsprestaties voor een periode die niet korter mag zijn dan één maand en die zes maanden niet mag overschrijden.

Net zoals bij corona-ouderschapsverlof in verhouding tot klassiek ouderschapsverlof, worden de periodes van onderbreking door corona-tijdskrediet niet afgetrokken van het klassieke tijdskrediet. De uitkering is tot slot gelijk aan de uitkering van klassiek tijdskrediet.

De corona-landingsbaan is van toepassing op werknemers die minstens 55 jaar oud (normale landingsbaan: 60 jaar) zijn en een beroepsverleden hebben van minstens 25 jaar. Zij kunnen de onderbrekingsuitkeringen ontvangen, wanneer hun aanvraag aanvaard wordt gedurende de periode waarin de onderneming als onderneming in moeilijkheden of herstructurering wordt erkend.

Voor de aanvraagdocumenten verwijzen we u naar de website van de RVA.

 

Terug naar themafiche