Coronavirus: gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners betreffende het verbod op discriminatie van werknemers op basis van hun vaccinatiestatus

Na een interpellatie van minister van Werk Dermagne hebben de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een gemeenschappelijke verklaring aangenomen, betreffende de discriminatie van werknemers op basis van hun vaccinatiestatus voor COVID-19.

cnt-nar.PNG

De gemeenschappelijke verklaring gaat over de volgende punten:

  • verwerping van elke vorm van discriminatie op basis van de vaccinatiestatus voor COVID-19 van werknemers;
  • steun aan de vaccinatiecampagne;
  • relevantie van de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan;
  • problematiek van werk gerelateerde verplaatsingen van en naar het buitenland.

Voorts zullen de sociale partners binnen de NAR en de HRPBW in de relevante instanties de verschillende aspecten van die problematiek regelmatig evalueren en in het bijzonder rekening houden met:

  • De ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over het virus, de virusmutanten en over de effecten van een vaccinatie (o.a. op het vlak van besmettings- en besmettelijkheidsgraad).
  • De ontwikkeling van de gezondheidssituatie, en de vaccinatiecampagnes die mogelijk in de toekomst gevoerd zullen worden.
  • De ontwikkelingen betreffende het Europees vaccinatiepaspoort en de toepassing ervan in de lidstaten.

De volledige tekst van de gezamenlijke verklaring is hier beschikbaar.

Bron: NAR

 

Terug naar themafiche