Coronavirus en tijdelijke werkloosheid door overmacht

Na een nieuwe vergadering van de kern heeft de regering vandaag besloten nieuwe maatregelen te nemen op sociaal en economisch vlak, waaronder de veralgemening van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus. Unisoc, die alles in het werk zal hebben gesteld om dit resultaat te bereiken, is blij met deze vorm van juridische en economische zekerheid die dit biedt aan ondernemingen (meer specifiek voor socialprofitondernemingen).

corona

Gezien de talrijke aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht na de coronaviruscrisis zijn de procedures voor de invoering van tijdelijke werkloosheid voor zowel werkgevers als werknemers sterk vereenvoudigd. Alle tijdelijke werkloosheid die toe te schrijven is aan het coronavirus kan worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Dit vertaalt zich concreet als volgt:

 1. Er wordt één enkel systeem van tijdelijke werkloosheid voor het coronavirus ingevoerd en dit staat gelijk aan de toepassing van overmacht in alle situaties (voorlopig tot en met 05.04.2020, maar deze periode kan worden verlengd).Concreet zijn de enige gevallen waarin tijdelijke werkloosheid om economische redenen blijft bestaan, die welke geen verband houden met de coronaviruscrisis.

 2. Naast de veralgemening is de regering van plan een vereenvoudiging toe te staan: het is niet langer nodig om tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht aan te vragen (dossier indienen). De werkgever moet er echter wel voor zorgen dat de twee volgende aangiften worden ingevoerd (voor werkgevers die met een sociaal secretariaat werken, is het het sociaal secretariaat dat deze aangifte in principe doet):

  • De werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren (Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden, aan de hand waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkeringen van de tijdelijk werkloze kan vaststellen). De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
  • De werkgever moet ook een ASR scenario 2 afleveren: aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden.

 3. Tijdelijke werkloosheid voor coronavirus (overmacht) kan worden toegepast en geregistreerd met terugwerkende kracht tot 13 maart 2020. Lopende aanvragen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen kunnen automatisch en zonder verdere formaliteiten worden omgezet in aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 4. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt voor ondernemingen die moeten sluiten, maar ook voor activiteiten/functies die tijdelijk niet meer noodzakelijk zijn.

 5. Het is mogelijk om werkdagen af te wisselen met dagen van overmacht, waardoor het niet meer alleen een kwestie van overmacht is na een (volledige of gedeeltelijke) sluiting.

 6. Voor de periode van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020 ontvangt de werknemer een uitkering die overeenkomt met 70% van zijn of haar geplafonneerde gemiddelde loon (het plafond is vastgesteld op € 2.754,76 per maand). Naast de werkloosheidsuitkering betaalt RVA (en niet de werkgever) tijdelijk werklozen wegens coronavirus een toeslag van € 5,63 per dag werkloosheid en per werknemer, op basis van een C32-document dat de werknemer moet terugsturen naar RVA. De RVA zal een roerende voorheffing van 26,75% in mindering brengen op de vergoeding betaald aan de werknemer.

 7. De werkloosheidsdagen Tijdelijke Werkloosheid wegens overmacht van de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Er komt er een apart KB voor deze gelijkstelling, via procedure beheerscomité RJV.

Alle vereenvoudigde procedures en formaliteiten, zowel voor werkgevers als voor werknemers, zijn beschikbaar op de website van de RVA.

De FAQ op de website van de RVA werd op zondag 22 maart geüpdatet.

Het infoblad voor werkgevers op de website van de RVA werd ook zaterdag 21 maart aangepast.

 

Verduidelijking (24 maart 2020)

In tegenstelling tot de informatie die ons in eerste instantie werd meegedeeld door het kabinet van de Minister van Werk en de Unie van Sociale Secretariaten, is alleen de ASR scenario 5 verplicht (en is dit dus de enige formaliteit die moet worden vervuld - in de praktijk is het vaak het sociaal secretariaat dat hiervoor zorgt). De ASR scenario 2 is optioneel, maar wordt door de Unie van sociale secretariaten alvast aanbevolen aan haar leden. De sociale secretariaten zullen het in sommige gevallen nog steeds doen omdat het voordeel van het invullen van de ASR scenario 2 (zeker als er gegevens ontbreken om ASR scenario 5) is dat de werknemer de betaling van zijn werkloosheidsuitkering sneller zal ontvangen.

 

Terug naar themafiche