KB "uitstel jaarlijkse vakantie i.g.v. arbeidsongeschiktheid" van 8 februari 2023

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers