Webinar: nieuwe regelgeving klokkenluiders

infosessie.PNG

 

Op donderdag 24 november 2022 werd in het federale parlement een wetsontwerp "betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector" aangenomen. Deze wet, die op 15 december 2022 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd en op 15 februari 2023 in werking moet treden, beoogt de bescherming van de zogenaamde "klokkenluiders" en zet als zodanig de "Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie melden" om.

Deze wetgeving bepaalt dat elke onderneming (en dus ook elke socialprofitonderneming) met ten minste 50 werknemers onder meer interne meldingskanalen ter beschikking moet stellen van "klokkenluiders" en hen op straffe van sancties moet beschermen tegen represailles. Bij wijze van uitzondering zal een reeks verplichtingen waarin de richtlijn en de wet voorzien, pas vanaf 17 december 2023 van toepassing zijn op ondernemingen met 50 tot 249 werknemers. Deze wetgeving geldt ook voor kleine ondernemingen (met minder dan 50 werknemers). Zij zijn echter vrijgesteld van bepaalde verplichtingen, voornamelijk de verplichting om een intern meldingskanaal op te zetten.

Wij organiseren een webinar om de belangrijkste onderdelen van de wet tot omzetting van de richtlijn voor de private sector kort toe te lichten. Naast deze wet is op 8 december 2022 ook een andere wet tot omzetting van de richtlijn voor de publieke sector aangenomen, die in werking zal treden op de dag van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 23 december 2022. Wij zullen iets zeggen over het toepassingsgebied van deze wet zonder in detail op de inhoud ervan in te gaan.

 

Sprekers

Ferdinand Van Der Gracht (adviseur bij het kabinet van de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne)

Xanne Holvoet (advocaat bij het kantoor Impact advocaten)

Mehmet Saygin (adviseur Unisoc - Unie van socialprofitondernemingen vzw)

 

Datum en tijdstip:
2023-01-26T15:00:00 2023-01-26T16:45:00
Locatie:
Webinar
Adres:
Online, via Teams

Aanmeldperiode:
2023-01-05T09:00:00 2023-01-24T23:59:00

Programma

26-01-2023
14:50 - 15:00 uur Mogelijkheid om in te loggen
15:00 - 15:15 uur Inleiding door Ferdinand Van Der Gracht
15:15 - 16:15 uur Uitleg van de regelgeving door Impact advocaten
16:15 - 16:45 uur Vraag en antwoord
16:45 uur Einde

Prijs? 20 euro

Voor wie? Onze leden en hun leden