“Diversiteit en non-discriminatie"

infosessie.PNG

 

De afgelopen maanden werden een aantal aanpassingen aangebracht aan de diversiteits- en non-discriminatiewetgeving. Zo werd het systeem van discriminatietestsen herzien, is het beschermde criterium “huidige of toekomstige gezondheidstoestand” gewijzigd, is de genderwet aanzienlijk aangepast en is de bescherming tegen represailles uitgebreid.

Bovendien kunnen op korte of middellange termijn verschillende andere onderwerpen worden toegevoegd aan de lijst van aanpassingen van de wetgeving, met name: positieve acties, preventie van discriminatie, en een voorontwerp van wet dat momenteel bij de regering op tafel ligt en dat tot doel heeft een aantal aanbevelingen van de “EVA-commissie” (commissie die de drie federale antidiscriminatiewetten heeft geëvalueerd) over te nemen.

Wij organiseren daarom twee webinars om een algemene presentatie te geven over het wettelijk kader inzake non-discriminatie op de werkvloer, en om de recente ontwikkelingen en toekomstige kwesties die hierboven zijn genoemd kort te presenteren.

De presentaties zullen in twee delen plaatsvinden op 15 en 19 juni 2023, telkens van 15.00 tot 16.30 uur. Het eerste deel op 15 juni wordt gepresenteerd door onze juridisch adviseur Charlotte De Mondt. U zult dan al de mogelijkheid krijgen om vragen stellen. Het tweede deel op 19 juni wordt gepresenteerd door Bart Mondelaers, jurist en arbeidsexpert bij Unia (openbare instelling die gelijke kansen bevordert en discriminatie bestrijdt). In dit tweede deel kunt u ook uw vragen stellen en concrete gevallen voorleggen.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Schrijf u nu in voor de twee webinars en stuur deze uitnodiging gerust door naar uw eigen leden en collega’s.

We kijken ernaar uit u virtueel te mogen verwelkomen op 15 en 19 juni!

Datum en tijdstip:
2023-06-19T15:00:00 2023-06-19T16:30:00
Locatie:
Webinar
Adres:
Online, via Teams

Aanmeldperiode:
2023-05-17T11:45:00 2023-06-14T12:00:00

Programma

15-06-2023
14:45 - 15:00 uur Mogelijkheid om in te loggen
15:00 - 16:00 uur Presentatie
16:00 - 16:30 uur Vraag en antwoord
16:30 uur Einde

De tweede webinar, die de eerste vervolledigt, zal tevens starten om 15u en eindigen om 16u30. U zult nog bijkomende informatie hierover ontvangen.

 

Prijs: 30 euros

Voor wie? Onze leden en hun leden