UBO-register uitgelegd

Infosessie voor zowel de leden van Unisoc als voor organisaties aangesloten bij de leden van Unisoc.

Deze infosessie is volzet. Inschrijven is niet langer mogelijk.

 

De invoering van een register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register) door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, is een bron van ongerustheid voor de socialprofitondernemingen. Daarom nam Unisoc in januari contact met de AA Thesaurie van de FOD Financiën om een antwoord te krijgen op de gestelde vragen en tot oplossingen te komen voor de problemen teweeggebracht door een systeem dat duidelijk niet is afgestemd op onze realiteit.

Via deze informatiesessie wil Unisoc enerzijds een rechtstreeks contact bevorderen van haar leden met de AA Thesaurie en, anderzijds, opnieuw ingaan op de verduidelijkingen en/of verbintenissen die ze kreeg van de AA Thesaurie, met wie Unisoc meermaals vergaderde (en dat ook in de toekomst zal blijven dien indien nodig). Doel van de vergaderingen: het UBO-systeem zo eenvoudig mogelijk maken voor de ongeveer 32.000 werkgevers-vzw’s actief in België en vertegenwoordigd door Unisoc op federaal niveau.

Concreet, wordt het wettelijk kader toegelicht, krijgt u informatie over het luik controles en sancties en een concrete uiteenzetting over het platform zelf (we overlopen het samen op groot scherm).

De sprekers van de FOD Financiën zijn Franstalig en geven hun uiteenzettingen enkel in het Frans, maar zowel de PPT-presentaties als de documenten zullen in het Frans en het Nederlands beschikbaar zijn voor de aanwezigen. Voor de Nederlandstalige aanwezigen zal daarnaast ook voorzien worden in een simultane vertaling.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schrijf u snel in voor de infosessie “Het UBO-register uitgelegd”! Het aantal plaatsen is immers beperkt. Het cursusmateriaal krijgt u ter plekke.

Deelname kost €25-. De factuur wordt u later opgestuurd.

Bent u verhinderd om deel te nemen ondanks uw inschrijving? Vergeet ons dan niet te verwittigen, uiterlijk één week voor de infosessie, om een administratieve kost van €50- te vermijden.

De sprekers van de FOD Financiën zijn Franstalig en geven hun uiteenzettingen enkel in het Frans, maar zowel de PPT-presentaties als de documenten zullen in het Frans en het Nederlands beschikbaar zijn voor de aanwezigen. Voor de Nederlandstalige aanwezigen zal daarnaast ook voorzien worden in een simultane vertaling.

Schrijf u hieronder in voor de infosessie van 5 september.

Datum en tijdstip:
2019-09-05T09:00:00 2019-09-05T13:00:00
Locatie:
BLUEPOINT Meet. Work. Tech.
Adres:
Diamant Building / 80 Bd. A. Reyers
1030 BRUXELLES
Aanmeldperiode:
2019-07-31T09:00:00 2019-08-23T15:03:00

Programma

05-09-2019
09:00 - 09:30 uur Onthaal
09:30 - 09:40 uur Inleiding
door Michaël De Gols, directeur Unisoc
09:40 - 10:30 uur Context, stand van zaken en vooruitzichten
door Alexandre Taymans, jurist-expert bij de AA Thesaurie van de FOD Financiën
10:30 - 11:30 uur Het UBO-register van de (i)vzw in de praktijk
door Sébastien Guillaume, attaché bij de AA Thesaurie van de FOD Financiën
11:30 - 11:45 uur Pauze
11:45 - 12:20 uur Paneldiscussie en Q&A
(moderator: Mehmet Saygin, juridisch adviseur Unisoc – panelleden: Alexandre Taymans en Sébastien Guillaume)
12:20 - 12:40 uur Conclusie
door Mehmet Saygin
12:40 - 13:30 uur Lunch/Drink

Adres : BluePoint (vroeger DIAMANT Conférence & Business Center), 80. A. Reyerslaan, 1030 Brussel : Routebeschrijving (betaalparking beschikbaar)