Werkgevers willen samen met de regering inzetten op meer diversiteit in de ondernemingen

De Belgische interprofessionele werkgeversorganisaties, VBO, Unizo, UCM, Boerenbond, Unisoc, Voka, UWE en Beci ontmoetten op 1 maart 2021 Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, en stelden hun plannen voor om samen met de regering de diversiteit in de ondernemingen en op de arbeidsmarkt te versterken.

travail faisable

Meer diversiteit in de ondernemingen is al langer een prioriteit voor de werkgeversorganisaties. In 2017 zetten de werkgeversorganisaties hierover een actieplan op. Dat actieplan heeft tot doel ondernemingen meer bewust te maken van de meerwaarde van diversiteit, hen te sensibiliseren en te informeren om diversiteit op de werkvloer te bevorderen aan de hand van onder meer de bestaande goede praktijken. Een eerste actiepunt was het verzamelen van goede praktijken in ondernemingen op de respectievelijke websites van de werkgeversorganisaties. Vervolgens ondertekenden de werkgeversorganisaties eind 2019 een samenwerkingsovereenkomst met Unia.

Reeds heel veel sectoren en ondernemingen zetten volop in op diversiteit. Voor andere ondernemingen is dat echter minder vanzelfsprekend. Die hebben nood aan begeleiding om van hun onderneming een diverse werkplek te maken. Daarom willen de werkgeversorganisaties de handen in elkaar slaan met de regering om ondernemingen richting meer diversiteit te leiden. Ze willen met de hulp van de federale regering een ‘single point of contact’ oprichten. Tot op heden hebben de ondernemingen immers geen formeel aanspreekpunt om in alle vertrouwelijkheid advies in te winnen. Dat contactpunt zal onder andere de volgende opdrachten hebben: een gezamenlijke ‘diversiteitswebsite’ uitwerken, de continuïteit van sensibiliseringsacties naar de ondernemingen toe waarborgen, de ondernemingen ondersteunen (o.a. via consultancy en een FAQ), nieuwe tools voor ondernemingen uitwerken of bestaande tools verspreiden (‘quick scan’, gedragscodes, non-discriminatieclausules, opleidingsaanbod …).

Met die acties hopen de werkgeversorganisaties om alle talenten op de arbeidsmarkt verder te benutten, de mismatches op de arbeidsmarkt weg te werken en mee te werken aan een verhoging van de werkzaamheidsgraad naar 80%.