Een nieuw wettelijk kader voor verenigingen

Deze infosessie is volzet. Inschrijven is niet langer mogelijk.

Unisoc onderzoekt momenteel of een tweede infosessie mogelijk is.

 

législation (2)

Na een lang parcours en scherpe debatten, keurde het federaal Parlement op 28 februari het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goed. Het is de derde en laatste fase van een volledige hervorming van het ondernemingsrecht die minister van Justitie Koen Geens wenste door te voeren.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt een reeks veranderingen teweeg in de regelgeving die de activiteiten regelt van de verenigingen. Deze veranderingen hebben met name betrekking op de definitie van de vereniging, de toegelaten activiteiten, de samenstelling van de organen, het minimum aantal oprichters, het mandaat en de aansprakelijkheid van bestuurders.

Het federaal Parlement heeft bovendien tegelijkertijd een wetsontwerp goedgekeurd over een aantal fiscale aspecten die verband houden met het WVV. Ook dit komt aan bod!

Unisoc organiseert een infosessie om al deze zaken aan te kaarten en te verduidelijken.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze infosessie.

Deelname kost 50 euro. De factuur wordt u later opgestuurd.

Bent u verhinderd om deel te nemen ondanks uw inschrijving? Vergeet ons dan niet te verwittigen, uiterlijk drie werkdagen voor de infosessie, om een (administratieve) kost van €50- te vermijden

Datum en tijdstip:
2019-04-29T13:00:00 2019-04-29T16:30:00
Locatie:
BLUEPOINT Meet. Work. Tech.
Adres:
Diamant Building / 80 Bd. A. Reyers
1030 BRUXELLES
Aanmeldperiode:
2019-03-22T08:00:00 2019-04-02T11:10:00

Programma

29-04-2019
13:00 - 13:20 uur Onthaal
13:20 - 13:35 uur Openingstoespraak door mijnheer Koen Geens, minister van Justitie (onder voorbehoud)
13:35 - 14:20 uur Marleen Denef, impact advocaten & Prof. Dr. KU Leuven-campus Brussel
14:20 - 15:05 uur Michel Coipel, emeritus hoogleraar van de Université de Namur
15:05 - 15:15 uur Gedachtewisseling met het publiek
15:15 - 15:25 uur Pauze
15:25 - 15:55 uur Xavier Gérard, advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht

15:55 - 16:10 uur Mehmet Saygin, juridisch adviseur bij Unisoc

16:10 - 16:30 uur Gedachtewisseling met het publiek
16:30 uur Conclusie